Pierwszy Urząd Skarbowy Radom

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: mazowieckie

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom Zbrowskiego, dane kontaktowe, adres, godziny otwarcia. 1 Urząd Skarbowy Radom, zasięg terytorialny, zwrot podatku.

Każde województwo ze względu na duże powierzchnie oraz liczebność ludności, posiada swoje placówki administracji publicznej. W województwie mazowieckim możemy wyodrębnić kilka urzędów skarbowych. W południowej części województwa istnieje podział na trzy urzędy skarbowe:

 • 1 Urząd Skarbowy Radom
 • 2 Urząd Skarbowy Radom
 • Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy

Każda z przedstawionych placówek administracji publicznej obsługuje petentów z określonego terytorium. Oddział, którym jest Pierwszy Urząd Skarbowy Radom zasięg terytorialny, obejmuje mieszkańców zamieszkujących:

 • część miasta na prawach powiatu  Radom
 • północną część miasta
 • powiat radomski obejmujący część: 
  • Miasta Pionki
  • gminy:
   •  Gózd
   • Iłża
   • Jastrzębia
   • Jedlińsk
   • Jedlnia-Letnisko
   • Pionki
   • Skaryszew
   • Zakrzew

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom druki

Jednym z głównych zadań placówki podlegającej pod Pierwszy Urząd Skarbowy Radom jest przyjmowanie dokumentów finansowych określających m.in. wysokość podatków oraz ich płatności, zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Wszelkie dokumenty które dotyczą podatków należy uzupełnić i przekazać do Urzędu, aby zasiliły budżet Państwa. W placówce podlegającej pod Pierwszy Urząd Skarbowy Radom druki dostępne są również na stronie internetowej I Urząd Skarbowy Radom. Dokumenty można wydrukować i donieść uzupełnione osobiście do placówki Urzędu – po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu z pracownikami urzędu, bądź uzupełnić formularz on-line posiadając indywidualne konto ePUAP, podpisując dokument indywidualnym podpisem kwalifikowanym.

W przypadku zakupu samochodu petent jest zobligowany przedstawić do placówki właściwej Skarbówki druk PCC 3. Na stronie internetowej wskazanej przez Pierwszy Urząd Skarbowy Radom druki PCC 3 jest dostępny do pobrania.

I Urząd Skarbowy Radom kontakt

Z uwagi, iż w południowej części województwa mazowieckiego, działa kilka urzędów, należy zwrócić szczególną uwagę, pod który US się przynależy, aby udać się do odpowiedniej placówki. I Urząd skarbowy Radom zasięg terytorialny został przedstawiony powyżej.

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom kontakt telefoniczny prowadzi w godzinach otwarcia. Wszystkie informacje dotyczące pracy jednostki można uzyskać kontaktując się telefonicznie z centralą. 

Centrala telefon: 48 368 14 00
Rezerwacje wizyt: 48 368 14 88

I Urząd Skarbowy Radom mieści się przy: ul. Zbrowskiego 106, 26-615 Radom

I Urząd Skarbowy Radom informuje, iż wszelkie wizyty osobiste w Urzędzie możliwe są jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Pierwszy Urząd Skarbowy Radom kontakt umożliwia również pod wskazanymi numerami tel. np. numerem do sekretariatu.

Sekretariat: 48 368 14 03

Należy mieć na uwadze, iż umawiając się na wizytę osobistą do placówki administracji publicznej, podlegającej pod Pierwszy Urząd Skarbowy Radom godziny otwarcia są zróżnicowane, aby każdy obywatel mógł znaleźć dogodny termin wizyty.

poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-piątek: 8.00-15.00 – uwzględniając 15-minutową przerwę techniczną (11:00- 11:15)

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom nr konta

Każdy obywatel jest zobligowany płacić podatki, zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze i spółki muszą wykonywać swoją powinność. Podatki – w kraju jest ich aż 12, choć nie wszystkie przekazywane są do centralnego budżetu Państwa – oraz wszelkie inne należności i rozliczenia należy wpłacać na indywidualne dane bankowe wskazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy Radom nr konta.

Liczba wyświetleń: 1226Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS