Zajęcie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy - za co?

Opublikowano:

Zajęcie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy - za co?

Za co Urząd skarbowy może nałożyć na nas zajęcie egzekucyjne? Jak wygląda takie postępowanie i co zrobić gdy Urząd Skarbowy zajął nasze konto?

Twój rachunek bankowy może zostać zajęty przez organ egzekucyjny np. Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego. Organ egzekucyjny przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wraz z kwotami zobowiązania, a następnie wobec osoby której egzekucja administracyjna jest prowadzona zostaje ograniczony dostęp do dysponowania środkami do wysokości podlegającej egzekucji. 

Kiedy postępowanie egzekucyjne się rozpoczyna?

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się w momencie, kiedy osoba zobowiązana powstrzymuje się od opłacenia należnych kwot.

Postępowanie w przypadku Urzędu Skarbowego prowadzi naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego, który w przeciwieństwie do dyrektora ZUS jest uprawniony do stosowania wszelkich możliwych środków egzekucyjnych.

 

Formy ściągania środków w trakcie zajęcia egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

Urząd Skarbowy ma obowiązek stosować formę ściągania środków, która jest najmniej uciążliwa dla zobowiązanego. Wśród tych form znajdują się tj. pieniądze, nieruchomości, rachunki bankowe, weksla, udziały w spółkach itp. W momencie gdy wystarczy tylko jedna forma, aby spłacić należnośc US musi z niej skorzystać, nawet jeśli nie będzie ona najłagodniejsza. Możemy również sami wskazać środek egzekucyjny, który będzie dla nas najmniej uciążliwy.

 

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Są środki, które nie podlegają zajęciu. W przypadku, gdy jesteśmy pracodawcą, nie mogą zostać zajęte pieniądze przeznaczone na wypłaty. Również alimenty oraz renty zasądzone tytułem odszkodowania zostaną nieruszone.

Nie ma jednak jednoznacznego terminu, w który Urząd Skarbowy dokonuje zajęcia rachunku bankowego. Istnieje możliwość starania się o zawieszenie lub umorzenie postępowania.

Liczba wyświetleń: 6907Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS