Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WFOŚiGW Olsztyn - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Kategoria: NFOŚiGW

Województwo: śląskie

WFOŚiGW Olsztyn -  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WFOŚiGW Olsztyn kontakt, telefony, adres. Program czyste powietrze w WFOŚiGW w Olsztynie. Godziny otwarcia urzędu. Wnioski. Generator wniosków.

WFOŚiGW Olsztyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW Olsztyn) prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Instytucja ustala, nakłada i pobiera opłaty związane z przedsięwzięciami na rzecz ochrony środowiska. WFOŚiGW Olsztyn wspiera finansowo przyjęte do dostępu publicznego projekty takie jak:

 • Program Priorytetowy Czyste Powietrze
 • Program Priorytetowy  Moja Woda
 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
 • Program Poprawa jakości powietrze część 2 - zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
 • Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
 • Ogólnopolski program gospodarki wodno- ścierkowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Każdy podanych wyżej programów ma na celu zmodernizowania gospodarki i przemysłu tak by wszystkie wykorzystywane urządzenia były bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i całej bioróżnorodności biologicznej. Urząd WFOŚiGW w Olsztynie udziela wszelkiej pomocy przy wypełnianiu i składaniu wniosków o wsparcie finansowe na skorzystanie z organizowanych przez niego projektów.

Oferty pracy na wolne stanowiska w WFOŚiGW Olsztyn są udostępniane przez placówkę na stronie internetowej: WFOŚiGW Olsztyn praca.

WFOŚiGW Olsztyn zarząd 

W skład zarządu WFOŚiGW Olsztyn wchodzą m.in.:

 • Przewodniczący Rady wyznaczony przez Ministra Klimatu i Środowiska
 • Wiceprzewodniczący Rady wyznaczony przez Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego
 • Sekretarz Rady Nadzorczej wyznaczony przez wojewodę warmińsko- mazurskiego
 • Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Ministra Klimatu i Środowiska pośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

W placówce, jaką jest WFOŚiGW Olsztyn zarząd pełni określone funkcje, wyznaczone na podstawie ogólnych ustaw.

WFOŚiGW Olsztyn wnioski czyste powietrze

Celem projektu WFOŚiGW  Olsztyn Czyste powietrze jest zmniejszenie wydzielania pyłów i zanieczyszczeń z używanych przez domostwa jednorodzinne piecy grzewczych. Urząd prowadzi działania według wytycznych programu, które polegają na wymianie starych pieców, kotłów na paliwo stałe, a także na modernizacji budynków jednorodzinnych. Po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku można uzyskać dofinansowanie na ten program. W WFOŚiGW Olsztyn wnioski czyste powietrze można dostać w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej WFOŚiGW czyste powietrze Olsztyn. Szybkie wyszukiwanie wniosków umożliwia WFOŚiGW Olsztyn generator wniosków. 

Wszystkie informacje dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można uzyskać w gminnych punktach konsultacyjno-informacyjnych. Lista punktów widnieje w formie PDF na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

WFOŚiGW Olsztyn kontakt

WFOŚiGW Olsztyn kontakt z sekretariatem czy wydziałami zajmującymi się działającymi projektami takimi jak np. Czyste powietrze, Moja woda, Ciepłe mieszkanie, Ochrona powietrza itd. umożliwia podając numery telefonów. Jeśli interesant potrzebuje udać się bezpośrednio do siedziby urzędu, powinien umówić się wcześniej na wizytę. WFOŚiGW w Olsztynie informuje, że wszelaką korespondencję należy wysyłać drogą pocztową lub elektroniczną np. na podany niżej adres e-mail.

WFOŚiGW Olsztyn adres:  ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
E-mail: [email protected]
Fax: 89 522 02 09
WFOŚiGW Olsztyn telefon: 

 • Sekretariat:
  • 89 522 02 01
  • 89 522 02 20
 • Program Priorytetowy Czyste Powietrze
  • 89 522 02 05
  • 89 522 02 00
  • 89 522 02 20
 • Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie: 89 522 02 74
 • Ochrona powietrza, Agroenergia: 89 522 02 12
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpady: 89 522 02 13
 • Edukacja Ekologiczna: 89 522 02 16
 • Bioróżnorodność, programy dotyczące straży pożarnych: 89 522 02 76
 • Program Priorytetowy Moja Woda:  89 522 02 73
 • Inspektor Ochrony Danych: 533 327 054
 • Księgowość: 89 522 02 33
  WFOŚiGW Olsztyn godziny otwarcia:
 Poniedziałek08:00-16:00 
Wtorek 08:00-16:00  
Środa08:00-16:00  
 Czwartek 08:00-16:00 
 Piątek 08:00-16:00 
Sobota  Zamknięte
 Niedziela  Zamknięte

WFOŚiGW Olsztyn przyjmuje interesantów w siedzibie tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Liczba wyświetleń: 9303Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS