Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn – USC w Olsztynie

Opublikowano:

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn ślub cywilny i humanistyczny. Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Olsztynie, godziny otwarcia. Wnioskowanie o odpis aktu urodzenia.

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn prowadzi wszystkie działania na podstawie ustaw o aktach stanu cywilnego, konkordatu oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Placówka każdego dnia prowadzi spis wszystkich urodzeń, zgonów i małżeństw. W jednostce można uzyskać wszelkiego rodzaju odpisy aktu stanu cywilnego, które mogą być potrzebne do różnego rodzaju spraw. Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie dokonuje również transkrypcji odpisów. USC Olsztyn umożliwia również zmianę nazwiska czy niektórych danych osobowych. 

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn ślub

W placówce, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn ślub cywilny jest możliwy dopiero po minimum miesięcznej rezerwacji terminu, która podlega opłacie. Dodatkowym kosztem jest również sporządzenie aktu małżeństwa. Jeśli przyszli małżonkowie chcą wziąć ślub cywilny poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynie, muszą uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. Warto pamiętać, że przed ślubem, para narzeczonych musi złożyć w Urząd stanu Cywilnego w Olsztynie zaświadczenie o braku okoliczności, które mogą uniemożliwić zawarcie małżeństwa. Ślub cywilny mogą wziąć osoby pełnoletnie, niebędące w związku małżeńskim, niespowinowacone i niespokrewnione w linii prostej. W przypadkach, w których kobieta ukończyła 16 rok życia, narzeczonym jest osoba chora psychicznie lub posiadająca pewien niedorozwój umysłowy czy jest spowinowacona, muszą starać się o specjalną zgodę sądu na przeprowadzenie ślubu cywilnego. Podczas ceremonii zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztynie powinni być obecni świadkowie, którzy wraz z parą młodą muszą posiadać przy sobie ważny dowód osobisty oraz dowód dokonanej opłaty skarbowej. W Olsztyn Urząd Stanu Cywilnego oprócz ślubu cywilnego możliwe jest przeprowadzenie ślubu humanistycznego, który pozwala młodej parze na dowolny przebieg i formę ceremonii zaślubin.

USC Olsztyn odpis aktu urodzenia

Odpis aktu urodzenia w USC Olsztyn można uzyskać internetowo oraz w siedzibie urzędu. USC Olsztyn odpis aktu urodzenia przyznaje osobom, których dotyczy, małżonkowi, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, sądowi, prokuratorowi, itp. Wniosek o przyznanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Potrzebnymi danymi do odpisu własnego aktu urodzenia jest potrzebna data i miejsce urodzenia, seria oraz numer dokumentu tożsamości. Wysokość opłaty za uzyskanie odpisu aktu urodzenia jest zależna od jego rodzaju. W przypadku sporządzenia skróconego aktu stanu cywilnego opłata jest niższa, niż w przypadku wydawania zupełnego odpisu aktu urodzenia. Jeśli odpis aktu jest potrzebny do wyrobienia dowodu tożsamości, uzyskania świadczeń socjalnych, ubiegania się o alimenty itd. wtedy US Olsztyn nie pobiera żadnych opłat. Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn odpis aktu urodzenia w przypadku elektronicznego składania wniosku przyznaje do 7 dni od dnia złożenia prośby o jego wydanie. 

USC Olsztyn kontakt

Godziny otwarcia USC Olsztyn dopasował do potrzeb wszystkich petentów. Dlatego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w przystępnych i wygodnych dla klientów godzinach. USC Olsztyn kontakt realizuje dzięki dostępnym sposobom łączności z placówką. Do dyspozycji wszystkich interesantów został podany numer telefonu oraz adres e-mail. Większość spraw można załatwić internetowo bez bezpośredniej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztynie.

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn adres: pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn telefon: 343 285 077
E-mail: [email protected]

Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn godziny otwarcia:

Poniedziałek 08:00-16:00
Wtorek 07:30-15:30
Środa 07:30-15:30 
Czwartek 07:30-15:30 
Piątek 07:30-15:30 
SobotaZamknięte 
NiedzielaZamknięte 

Liczba wyświetleń: 5963Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS