Sąd Okręgowy Warszawa Praga

Sąd Okręgowy Warszawa Praga

Kategoria: Sąd

Województwo: mazowieckie

Sąd Okręgowy Warszawa Praga

Sąd Okręgowy Warszawa Praga godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Warszawa Praga Są Okręgowy zaświadczenie o niekaralności, Wydział Cywilny

Sąd Okręgowy w Warszawie – Praga

Pod Sąd Okręgowy Warszawa Praga podlegają Sądy Rejonowe takich miast jak: Legionów, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, a także Wołomin. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie jest sądem powszechnym. Sprawuje on wymiar sprawiedliwości w zakresie karnym oraz cywilnym. Sąd Okręgowy w Warszawie Praga rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji, orzeka sprawy oraz prowadzi nadzór nad działalnością administracyjną podległych sądów. Sąd Okręgowy Warszawa Praga archiwa prowadzi w oparciu o wymagane przepisy.

Sąd Okręgowy Warszawa Praga VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

Zainteresowane osoby w jednostce Sąd Okręgowy Warszawa Praga VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych mogą załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym, a także z zakresu prawa pracy. Istniejący w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzi również sprawy, które dotyczą stosunku prawa pracy, roszczeń, a także związane z odszkodowaniem od zakładu pracy. Dostępny jest osobny numer telefonu związany wyłącznie z czytelnią akt. 

 • Informacja telefoniczna: 22 417 72 72
 • Czytelnia akt: 22 417 73 73

Sąd Okręgowy Warszawa Praga II Wydział Cywilny

Istniejący w instytucji, jaką jest Sąd Okręgowy Warszawa Praga II Wydział Cywilny, prowadzi sprawy, które dotyczą między innymi prawa spadkowego, prawa majątkowego, opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz podziału majątku wspólnego. II Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga realizuje głównie sprawy cywilne, a także rodzinne. Interesanci, którzy chcą uzyskać więcej informacji, mogą skorzystać z kontaktu zdalnego, który został podany poniżej. Możliwa jest również osobista wizyta w jednostce. 

Telefon: 22 417 72 36
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Okręgowy Warszawa Praga Wydział Karny Odwoławczy

Znajdujący się w organie państwowym, jakim jest Sąd Okręgowy Warszawa Praga Wydział Karny Odwoławczy, realizuje działania w zakresie apelacji i zażaleń z zakresu prawa karnego, apelacji w sprawach o wykroczenia oraz zażaleń na decyzje w sprawach wykroczenia. Wydział Karny Odwoławczy zajmuje się także rozpoznawaniem wniosków w przedmiocie wznowienia postępowania w zakresie spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu rejonowego. 

Telefon: 22 417 73 40
E-mail: [email protected]

Sąd Okręgowy Warszawa Praga zaświadczenie o niekaralności

Interesanci mogą uzyskać w instytucji Sąd Okręgowy Warszawa Praga zaświadczenie o niekaralności. Należy jednak pamiętać, że jego wydanie wiąże się z uiszczeniem pewnej opłaty. Płatności można dokonać w formie znaków opłaty sądowej, które są dostępne opłatomacie umiejscowionym na parterze budynku, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu, a także przelewem na numer konta bankowego podanego na głównej stronie internetowej. Zaświadczenie można uzyskać Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Petenci są przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30. 

Sąd Okręgowy Warszawa Praga kontakt

Osoby, które chcą uzyskać z jednostką, którą jest Sąd Okręgowy Warszawa Praga kontakt, mogą to zrealizować na kilka sposobów. Jednym z nich jest skorzystanie z numeru telefonu, natomiast drugim jest wysłanie wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zainteresowane osoby, mogą odbyć również osobistą wizytę w instytucji. Warto wiedzieć, że wszelkich informacji Sąd Okręgowy Warszawa Praga udziela wyłącznie w godzinach otwarcia.

Sąd Okręgowy Warszawa Praga telefony:

 • Telefon bezpośredni: 22 417 72 72
 • Biuro Obsługi Interesantów: 22 417 72 72
 • Oddział Administracyjny: 22 417 74 24
 • Archiwum Zakładowe: 22 417 74 54
 • Oddział Finansowy: 22 417 74 05
 • Oddział Gospodarczy: 22 417 74 44
 • Oddział Informatyczny: 22 417 75 55
 • Oddział Inwestycyjny: 22 417 74 35
 • Oddział Ochrony Informacji Niejawnych: 22 417 74 65, 22 417 74 66
 • Oddział Kadr: 22 417 74 19
 • VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych: 22 417 73 66
 • IX Wydział Wizytacyjny: 22 417 73 97
 • II Wydział Cywilny: 22 417 72 36
 • I Wydział Cywilny: 22 417 72 17
 • III Wydział Cywilny: 22 417 72 61
 • IV Wydział Cywilny Odwoławczy: 22 417 72 83

Sąd Okręgowy Warszawa Praga adres: ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa
E-mail: [email protected]

Sąd Okręgowy Warszawa Praga godziny otwarcia

Osoby, które planują odbyć osobistą wizytę, a także uzyskać kontakt zdalny z jednostką, powinny wiedzieć, że Sąd Okręgowy Warszawa Praga godziny otwarcia w poniedziałki wydłużył do 18:00. W pozostałe dni z jego usług korzystać można do godziny 15:00. W soboty oraz niedziele Sąd Okręgowy w Warszawa Praga jest zamknięty. 

Sąd Okręgowy Warszawa Praga godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 1204Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS