Kolejne środki z UE dla Polski. 8,4 mld zł zaliczki na realizację programów

Ponad 8 mld zł zaliczki dla Polski z UE

Kolejne środki dla Polski z Unii Europejskiej na realizację programów. Ponad 8 mld zł zaliczki dla Polski z UE w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy.

Jak wynika ze słów Grzegorza Pudy – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Polska, przoduje na tle innych krajów Unii jeżeli chodzi o kwotę transferów z UE. Dodatkowo Minister zaznacza, przekazane środki finansowe są jednymi z najlepiej wykorzystanych pod kątem procentowym w porównaniu do innych krajów członkowskich UE.

8,4 mld zł zaliczek dla Polski

Grzegorz Puda, Minister ds. Funduszy i Polityki Regionalnej: Wszystkie kraje członkowskie muszą przeprowadzić rewizję swoich planów odbudowy i wzmacniania odporności. Jest to konieczne w związku z uruchomieniem programu REPowerEU, który ma na celu uniezależnienie Europy od rosyjskich surowców energetycznych. Taka decyzja została podjęta w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. Jak wiadomo, wojna na wschodniej granicy kraju ma wpływ na sytuację w całej Europie.

W ramach przeglądu Polski rząd planuje wydać 23 mld euro pożyczki, z czego 20 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie transformacji systemu energetycznego. W związku z tym pewne wskaźniki zostaną zmniejszone lub czas realizacji inwestycji zostanie wydłużony, co jest korzystne dla odbiorców tych środków. Planuje się również zwiększyć budżety inwestycji strategicznych, na przykład chcemy przeznaczyć aż 8,5 mld euro na transformację miast w kierunku bardziej ekologicznym i energooszczędnym.

Jak przebiega wdrażanie programów związanych z polityką spójności w nowym okresie finansowym 2021-2027?

W ramach 4 programów krajowych i 11 regionalnych na obecną chwilę ogłoszono 97 naborów których łączna wartość to około 25,4 mld złotych. Wnioskodawcy rozpoczęli składanie wniosków o dofinansowanie. Dotychczas wpłynęło 394 wniosków, w których podmioty aplikowały o wsparcie w wysokości 7,3 mld złotych z funduszy UE.

Łącznie z jednego programu krajowego oraz trzech regionalnych podpisano 32 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 1,9 mld złotych wydatków kwalifikowalnych, z czego 1,6 mld złotych to dofinansowanie ze środków UE. Ponadto, w ramach trzech programów Interreg 2021-2027 ogłoszono 17 naborów o budżetach o łącznej wartości 166 mln euro. Beneficjenci złożyli 106 wniosków o dofinansowanie projektów o całkowitej wartości 191 mln euro, z czego 151 mln euro stanowiło dofinansowanie unijne.

Liczba wyświetleń: 300Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS