Dobry start - 300 zł na wyprawki szkolne

Opublikowano:

Dobry start - 300 zł na wyprawki szkolne

Aktualne informacje dotyczące wsparcia socjalnego dla uczniów. Duże zmiany jeśli chodzi o projekt 300 plus. Dobry start dla uczniów w nowym roku szkolnym, wsparcie finansowe.

Program rządowy dobry start to jednorazowe wsparcie dla uczniów. Częściowa rekompensata pieniężna za wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, cieszy się dużą popularnością wśród obywateli polski. Trzysta złoty od rządu rodzice przeznaczają na wyprawkę szkolną dla dzieci. W roku szkolnym 2021/2022 zaszły jednak zmiany związane z poborem świadczenia.

300 plus dla kogo?

Program Dobry stary skierowany jest skierowany do rodzin, w których dzieci uczęszczają do szkoły. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Dla osób w pełni sprawnych świadczenie jest wypłacane do 20 roku życia. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, wsparcie mogą otrzymywać do 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola, zerówki, a także studentów.

Wniosek — dobry start

Od roku 2021 przyjmowanie dokumentów oraz wypłatę świadczeń realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego 300+ są przyjmowane od 1.07 do 30.11. ZUS realizuje przyjmowanie wniosków jedynie droga elektroniczną.
Przesyłać dokument można poprzez platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Portal Emp@ti. Podczas wypełniania poświadczenia, należy podać numer konta bankowego. Właśnie na ten rachunek zostanie przelane 300 zł wsparcia. Środki pieniężne, wniosków złożonych po 1 września zostaną wypłacone w okresie maksymalnie 2 miesięcy.

Zmiany w 300+

Klasyfikacja osób starających się o uzyskanie świadczenia socjalnego w wysokości 300 złotych nie zmieniła się. Jedyną zmianę, jaką wprowadzono w 2021 roku jest całkowite scyfryzowanie systemu składania wniosków oraz wypłaty świadczeń. Od tego roku, aby uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną, konieczne jest złożenie dokumentów internetowo poprzez portal PUE ZUS. Wypłaty środów realizowane są również jedynie internetowo poprzez przelew bankowy.

Liczba wyświetleń: 1217Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS