Dodatek do wczasów dla seniorów. Zobacz jakie warunki musisz spełnić!

Opublikowano:

Turnusy rehabilitacyjne PFRON

Dla kogo wczasy rehabilitacyjne? Jak ubiegać się o przyznanie turnusu rehabilitacyjnego PFRON. Turnusy rehabilitacyjne PFRON wolne miejsca i lista ośrodków.

Wczasy rehabilitacyjne z dofinansowaniem 2023

Rosnące koszty życia i wysoka inflacja mogą powodować trudności finansowe dla wielu Polaków, zwłaszcza dla osób starszych i schorowanych. Emerytury często nie wystarczają na pokrycie wszystkich podstawowych potrzeb, takich jak opłaty rachunków, jedzenie i leki, co utrudnia możliwość planowania beztroskiego wypoczynku.

Jednak istnieją instytucje i programy, które mają na celu pomóc tym, którzy nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów wakacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest jednym z takich źródeł wsparcia. Dzięki temu funduszowi osoby starsze czy niepełnosprawne mają szansę skorzystać z wczasów rehabilitacyjnych, które mogą przynieść korzyści zdrowotne i zapewnić odrobinę relaksu i wypoczynku.

Dla kogo wczasy rehabilitacyjne?

Wczasy rehabilitacyjne z PFRON są przeznaczone dla określonych grup Polaków. Aby być uprawnionym do takiego turnusu, konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów. Należą do nich:

 1. Posiadanie orzeczenia o jednym z trzech stopni niepełnosprawności.
 2. Opcjonalnie, posiadanie zaświadczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, otrzymanego przed 16. rokiem życia na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Przekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi maksymalnie 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Jeśli dochód przekracza te kwoty, dofinansowanie na wczasy rehabilitacyjne dla seniorów zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

Limit w Turnusach rehabilitacyjnych dla seniorów

W przypadku turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów zazwyczaj obowiązuje limit uczestnictwa raz w roku. Oznacza to, że osoba może skorzystać z takiego wypoczynku rehabilitacyjnego raz w ciągu jednego roku kalendarzowego. Warto pamiętać, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie dofinansowuje turnusów organizowanych przez instytucje takie jak ZUS, KRUS czy NFZ. Jest to spowodowane różnicami w ich strukturze i przepisach.

Oferowane przez PFRON turnusy rehabilitacyjne są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości organizowania innego rodzaju wyjazdów. Chociaż są dostępne tylko raz w roku dla każdego uczestnika, zapewniają one wsparcie rehabilitacyjne i lecznicze w przyjaznej atmosferze. Dzięki tym turnusom osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z profesjonalnej opieki i terapii, które pomagają w poprawie ich zdrowia i jakości życia. Programy rehabilitacyjne PFRON dostosowane są do indywidualnych potrzeb petentów, zapewniając im odpowiednie zajęcia i terapie, takie jak fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa czy terapia zajęciowa.

Ile wynosi dopłata?

Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego zależy od stopnia niepełnosprawności uczestnika. Według informacji dostępnych na oficjalnej stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie wczasów rehabilitacyjnych może wynosić:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych do 16. roku życia, osób w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

PFRON ma jednak możliwość podwyższenia kwoty dofinansowania wczasów rehabilitacyjnych w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W takim przypadku istnieje możliwość otrzymania dotacji w wysokości nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak można ubiegać się o przyznanie turnusu rehabilitacyjnego dla osoby starszej?

Obecnie o wczasy rehabilitacyjne dla seniora, może ubiegać się każda osoba spełniająca warunki programu. Od stycznia 2022 roku należy złożyć odpowiednie dokumenty poprzez platformę SOW obsługiwaną przez PFRON. W przypadku osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, opiekun może dokonać tego w imieniu seniora.

W ramach wniosku, który zostanie rozpatrzony w ciągu maksymalnie 30 dni, należy załączyć następujące dokumenty poprzez platformę SOW:

 1. Wniosek o dofinansowanie turnusu.
 2. Skierowanie na turnus od lekarza pierwszego kontaktu.
 3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności seniora.
 4. Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie.

Po rozpatrzeniu wniosku senior otrzyma informację o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, senior będzie mógł samodzielnie wybrać miejsce, do którego uda się na rehabilitację.

Turnusy rehabilitacyjne PFRON lista ośrodków

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu wczasów rehabilitacyjnych od PFRON, uczestnicy mają okres 30 dni na wybór organizatora wyjazdu. Ważne jest, aby dokonać wyboru nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu. W tym czasie należy skontaktować się z różnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi, które oferują turnusy i sprawdzić dostępność wolnych miejsc. Lista ośrodków rehabilitacyjnych, które współpracują z PFRON, można uzyskać poprzez kontakt z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub poprzez ich oficjalną stronę internetową.

Osoba zainteresowana turnusem rehabilitacyjnym PFRON powinna przede wszystkim wybrać ośrodek w oparciu o swoje indywidualne potrzeby wynikające ze stopnia i typu niepełnosprawności. Pełna lista ośrodków rehabilitacyjnych wraz z dostępnymi miejscami znajduje się w elektronicznej centralnej bazie empatia. Przez przeglądanie tej bazy można znaleźć ośrodki, które spełniają konkretne wymagania i preferencje uczestnika turnusu rehabilitacyjnego.

Liczba wyświetleń: 569Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS