Dodatek elektryczny

Opublikowano:

Dodatek elektryczny

Czym jest dodatek elektryczny i kto może złożyć wniosek o jego przyznanie. Wniosek o dodatek elektryczny online. Ile wynosi dodatek elektryczny?

Czym jest dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny jest nową jednorazową formą wsparcia oferowaną przez rząd. Skierowany jest do odbiorców dla których energia elektryczna stanowi głównie źródło ogrzewania. Dodatek elektryczny został stworzony ze względu na obecną sytuację na rynku energii elektrycznej.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

To ile wynosi dodatek elektryczny jest zależne głównie od rocznego zużycia energii. W gospodarstwach domowych w których zużycie nie przekracza 5 MWh rocznie, wysokość wsparcia finansowego wyniesie 1000 zł. W przypadku gospodarstw przekraczających to zużycie dodatek elektryczny będzie wynosił 1500 zł. Warto pamiętać, że wymagane jest udokumentowanie przekroczenia 5 MWh w roku 2021.

Dodatek elektryczny wynosi:

  • 1000 zł dla gospodarstw niezużywających więcej niż 5 MWh prądu rocznie
  • 1500 zł dla gospodarstw których zużycie prądu przekracza 5 MWh rocznie (wymagane dokumenty potwierdzające)

Wniosek o dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 obywatele mogą składać wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego. Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny? Formalności z tym związane realizuje urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danego petenta.

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć online. Wystarczy przygotować login i hasło do Profilu Zaufanego i wypełnić formularz online. Oczywiście złożenie wniosku o dodatek elektryczny jest bezpłatne.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny?

Ustawodawca przewidział sytuacje w których dodatek elektryczny nie może być przyznany, są to sytuacje w których:

  • gospodarstwo domowe posiada mikroinstalację PV (instalację fotowoltaiczną)
  • gospodarstwo jest wyposażone w pompę ciepła oraz instalację FV
  • gospodarstwo złożyło wniosek i dodatek węglowy i uzyskało pozytywne rozpatrzenie
  • osoba w gospodarstwie domowym uzyskała pozytywne rozpatrzenie wniosku o dodatek na inne źródło ciepła

Liczba wyświetleń: 2057Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS