Dofinansowanie do zakupu klimatyzacji 2023 - wymagania i dostępne możliwości

Opublikowano:

Czy można dostać dofinansowanie do klimatyzacji?

Czy można dostać dofinansowanie do klimatyzacji? Programy oferujące dofinansowanie do klimatyzacji – jak złożyć wniosek? Ile wynosi dofinansowanie klimatyzacji?

Z każdym kolejnym rokiem upały dają sobie coraz bardziej we znaki. Co sprowadza się do wzrostu zainteresowania systemem klimatyzacji w domach jednorodzinnych, ale również w mieszkaniach. Możliwość zmniejszenia temperatury powietrza w budynku brzmi zachęcająco. Stąd nasuwa się następujące pytanie – czy uzyskać dofinansowanie przy zakupie klimatyzacji?

Czy można dostać dofinansowanie do klimatyzacji?

Rząd przedstawia kilka programów, które są w stanie zniwelować koszty klimatyzacji. Obecnie dostępne możliwości oferują bezzwrotne dofinansowanie pomp ciepła.  Klimatyzacja jest uznawana jako pompa ciepła jedynie jeżeli posiada funkcję ogrzewania. Oznacza to, że tylko urządzenia z taką opcją będą kwalifikować się do programu. Z tego względu przy podejmowaniu decyzji zakupu danego urządzenia, trzeba dokładnie sprawdzić jego specyfikacje, aby uzyskać dofinansowanie klimatyzacji.

Jakie dofinansowanie do klimatyzacji 2023?

Ochrona otaczającego nas środowiska i dbanie o jego czystość są niezwykle ważne. Oszczędzanie energii i pozyskiwanie jej w sposób jak najmniej inwazyjny i szkodliwy są głównymi zamysłami przy tworzeniu programów dofinansujących. W celu zniwelowania smogu i stworzenia bardziej ekologicznego i energooszczędnego środowiska powstało kilka opcji umożliwiających jego ochronę. Spotkały się one z pozytywną odpowiedzią ze strony obywateli.

Obecnie dostępnych jest kilka programów oferujących dofinansowanie klimatyzacji:

 • Program Czyste powietrze – dofinansowanie do termomodernizacji budynku.
 • Program Moje Ciepło – dopłata do zakupu pompy ciepła.
 • Program Mój Prąd 5.0 – dofinansowanie pomp ciepła jak i fotowoltaiki.

By móc do nich przystąpić i otrzymać dofinansowanie do klimatyzacji potrzeba spełnić kilka wymagań. Oczywiście warunki przystąpienia do programu różnią się w zależności od wybranego przez petenta planu.

Program Czyste powietrze – jakie wymagania przy dofinansowaniu klimatyzacji?

Program ten jest skierowany jedynie do osób fizycznych, którzy posiadają miano właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź wyodrębnionego w takim budynku lokalu mieszkalnego posiadającego osobną księgę wieczystą. Upoważnia on do dofinansowania na zakup jak i montaż z ograniczeniami opartymi o dochody osób zamieszkałych owy budynek. Przedstawiają się one w sposób następujący:

 • poziom podstawowy – 4400 zł lub do 40% kosztów
 • poziom podwyższony – 7800 zł lub do 70% kosztów
 • poziom najwyższy – 11000 zł lub do 100% kosztów

Dofinansowanie klimatyzacji w programie Czyste Powietrze może nie pokryć całej inwestycji. Warto jednak zainteresować się oferowanym przez Rząd wsparciem finansowym chcąc dokonać termomodernizacji budynku nieco taniej.

Program Moje Ciepło a dofinansowanie klimatyzacji

Kierowany głównie do osób zamieszkujących nowo powstałe budynki. Szczególnie przystępny dla rodzin wielodzietnych chcących dokładnie dbać o środowisko w którym przebywają ich dzieci. By móc kwalifikować się do programu Moje Ciepło, pompa ciepła musi być zakupiona w terminie 1 stycznia 2021-31 grudnia 2026 i zamontowana w domu nowym, posiadającym podwyższony status elektryczny.

Wartość dofinansowania powinna pokrywać:

 • 30% poniesionych kosztów inwestycji
 • 45%  poniesionych kosztów inwestycji – w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.

Maksymalna wartość dofinansowania klimatyzacji w programie Moje Ciepło wynosi 21000 zł.

Aby dom uznać jako nowy, musi być spełniony jeden z poniższych podpunktów:

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.
 • Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021.
 • W dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Podwyższony status elektryczny, czyli wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Dofinansowanie klimatyzacji w programie Mój Prąd 5.0

Program cieszący się wysoką popularnością i oblegany przez wszystkich miłośników oszczędzania energii. Przeznaczone na niego środki są ograniczone do 58000 zł. Skierowany do osób posiadających instalację fotowoltaiczną o mocy w zakresie 2-10 kWh, rozliczających się w systemie net-billing za wyprodukowaną energię.

Obejmujące wartości dofinansowania:

 • pompy powietrze-powietrze (klimatyzatora z funkcją ogrzewania) - 4400 zł
 • pompa powietrze-woda bez podwyższonej efektywności - 12600 zł
 • pompa powietrze-woda o podwyższonej efektywności - 19600 zł
 • pompa gruntowa - 3500 zł

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Termomodernizacja powoduje ograniczenie kosztów energii cieplnej wykorzystanej na ogrzanie budynku czy ciepłej wody. Zapotrzebowanie na energię elektryczną również ulega zmniejszeniu. By wspomóc finansowo osoby korzystające z budynku z wysokim standardem energetycznym, rząd ustanowił ulgą termomodernizacyjną. Jeśli klimatyzacja nie posiada możliwości odzysku ciepła to niestety w uldze tej się nie ujmie. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie podatku za poniesione roczne koszty związane z użytkowaniem pomp ciepła i przysługuje jedynie osobom fizycznym. Oznacza to, że do skorzystania z owej ulgi uprawnia posiadanie maszyny klimatyzującej z dostępnością funkcji ogrzewania.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do klimatyzacji?

Program Czyste Powietrze umożliwia złożenie wniosku:

Dla pozostałych programów wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez generator wniosków o dofinansowanie GWD. Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto. Do rejestracji można wykorzystać Profil zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-dowód bądź eID by móc zweryfikować tożsamość.

Podczas procesu składania wniosku wymagane jest załączenie w formie skanu bądź dokumentów elektronicznych odpowiednich świadczeń. Będą one potrzebne, aby potwierdzić posiadanie wymagań wystarczających, by móc kwalifikować się do otrzymania dofinansowania do klimatyzacji. W zależności od wybranego programu są to:

Program Czyste powietrze:

 • Księgę wieczystą, a w przypadku braku księgi wieczystej dla domu – dokument potwierdzający prawo własności tego domu.
 • W przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela lub współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnotą majątkową – zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie z danymi oraz podpisem małżonka.
 • Umowę z wykonawcą (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Program Moje ciepło:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej
 • protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy
 • potwierdzenie dokonania płatności;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy
 • inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Program Mój prąd:

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 • Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, dokument według wzoru poniżej podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej lub inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń

Poprawność wypełnienia wniosku jest kluczowa, by wziąć udział w programie i otrzymać dofinansowanie do klimatyzacji. Dlatego też proszę zwrócić uwagę na fakt, że wniosku po przesłaniu nie można edytować.

Liczba wyświetleń: 1294Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS