Dofinansowanie z PFRON 500 zł, 1350 zł i 2400 zł

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Dofinansowanie z PFRON 500 zł, 1350 zł i 2400 zł

Dofinansowanie z PFRON wynosi 500 zł, 1350 zł i 2400 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności, jednak brak korelacji między tym wsparciem a wzrostem pensji minimalnej.

Dofinansowanie z PFRON: kwoty i warunki na 2023 rok

W odpowiedzi na interpelację nr 778, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) nie ulegnie zmianie w 2023 roku mimo wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzymują co miesiąc stałe wsparcie finansowe, którego wysokość jest zależna od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Aktualne stawki dofinansowania z PFRON

  • 500 zł - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • 1350 zł - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 2400 zł - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Dofinansowanie to ma na celu nie tylko częściowy zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim zachęcenie do zatrudniania tej grupy społecznej. Podniesienie pensji minimalnej nie jest więc bezpośrednio powiązane ze zmianą w wysokości subsydiów płacowych. Wysokość dofinansowania pozostaje bez zmian na rok 2023.

Korelacja pensji minimalnej a wsparcie z PFRON

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że celem subsydiów płacowych jest motywowanie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a nie pokrywanie ich pensji. Dlatego zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego nie wpływają na wysokość dofinansowania.

Postulaty pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo bacznie obserwuje i analizuje postulaty napływające od pracodawców oraz osób z niepełnosprawnościami odnośnie wsparcia i zatrudnienia. Ewentualne zmiany w przyszłości będą wymagały dogłębnych analiz i wyliczeń.

Pozostałe limity wsparcia z PFRON

W 2023 roku dostępne są również inne formy wsparcia, jak dodatki do samochodu, foteliki czy wózki. PFRON oferuje szereg różnorodnych pomocy finansowych, które mają na celu usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowując, wysokość dofinansowania z PFRON pozostaje bez zmian w roku 2023. Pracodawcy mogą liczyć na stałe wsparcie zależne od stopnia niepełnosprawności zatrudnianego pracownika, które wynosi odpowiednio 500 zł, 1350 zł i 2400 zł. Wzrost płacy minimalnej nie koreluje z wysokością dofinansowania, a ewentualne zmiany w systemie wsparcia wymagać będą przemyślanej analizy i dostosowania przepisów.

Liczba wyświetleń: 415Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS