Kto może głosować korespondencyjnie? Wniosek o głosowanie korespondencyjne

Opublikowano:

Kto może głosować korespondencyjnie? Wniosek o głosowanie korespondencyjne

Kto może głosować korespondencyjnie? Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego? Wniosek o głosowanie korespondencyjne.

Głosowanie korespondencyjne

Jeśli spełniasz określone warunki, masz możliwość głosowania korespondencyjnie w Polsce. Kto może głosować korespondencyjnie? Głosowanie korespondencyjne jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 60. roku życia oraz dla tych, którzy w dniu głosowania przebywają na kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Kto może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są jedynie niektórzy obywatele. Głosować korespondencyjnie może każdy, kto jest uprawniony do głosowania w Polsce i spełnia jedno z kryteriów, może zgłosić się do głosowania:

 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
 • Osoba sprawna ruchowo, która w dniu głosowania będzie miała ukończone 60 lat.
 • Osoby przebywające na kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

Aby skorzystać z tej opcji, należy również spełniać ogólne warunki wyborcze, takie jak ukończenie 18 lat i brak pozbawienia praw wyborczych przez sąd ani Trybunał Stanu.

Kiedy zgłosić głosowanie korespondencyjne i komu?

Odpowiedni termin na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnie jest wyjątkowo istotny. Osoba, która nie złoży dokumentów na czas, będzie musiała zgłosić się do lokalu wyborczego osobiście. Ważne jest, aby zgłosić się na głosowanie korespondencyjne odpowiednio wcześnie. Termin zgłoszenia jest do 13. dnia przed dniem wyborów. Jeśli w dniu głosowania osoba znajdzie się w obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych, należy zgłosić to komisarzowi wyborczemu. Należy mieć na uwadze, że nie wolno zgłosić później niż 5 dni przed dniem wyborów. Jeśli sytuacja zmieni się na mniej niż 5 dni przed wyborami, istnieje możliwość zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów.

Wniosek o głosowanie korespondencyjne online

Procedura zgłoszenia głosowania korespondencyjnego jest prosta i dostępna na stronie Internetowej rządu. Należy kliknąć przycisk złóż wniosek. Wystarczy posiadać login i hasło do Profilu Zaufanego oraz dostęp do telefonu komórkowego lub danych do innego sposobu logowania na profil zaufany (np. e-dowód). Osoby z niepełnosprawnością powinny także przygotować skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia organu, który ustalił ich stopień niepełnosprawności. Po zgłoszeniu swojego wniosku przez Internet i zalogowaniu się Profilem Zaufanym będzie należało podać adres, pod którym się aktualnie przebywa w dniu wyborów. Następnie należy sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie. Potwierdzenie, że wniosek o głosowanie korespondencyjne został złożony jest wysyłane jest na skrzynkę ePUAP.

Głosowanie korespondencyjne jak złożyć wniosek w urzędzie?

Aby móc skorzystać z głosowania korespondencyjnego, należy przygotować następujące dokumenty i informacje. Dokument tożsamości, który może być dowodem osobistym, e-dowodem lub paszportem. Zgłoszenie, które określa zamiary dotyczące głosowania korespondencyjnego. W zgłoszeniu trzeba podać informacje takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer Pesel
 • Wybory, do których odnosi się zgłoszenie
 • Adres, na który ma być dostarczony pakiet wyborczy
 • Orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli posiadane należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ określający stopień niepełnosprawności

Jeżeli osoba jest niewidoma lub niedowidząca, można także w zgłoszeniu zażądać, aby pakiet wyborczy zakładał nakładkę na kartę do głosowania z alfabetem Braille’a. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia dotyczące korzystania z głosowania korespondencyjnego. Nie będzie można skorzystać z tego rodzaju głosowania jeśli:

 • Osoba głosuje w obwodach głosowania utworzonych w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów.
 • Udzielono pełnomocnictwa do głosowania, a jest się osobą z niepełnosprawnością lub najpóźniej w dniu głosowania kończy się 60 lat.

Czy głosowanie korespondencyjne jest bezpłatne? Podstawa prawna

Tak, głosowanie korespondencyjne jest bezpłatne zarówno przez internet jak i w urzędzie. Niezależnie od tego czy chce się głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenta RP, wójta, Sejmu RP, czy Senatu RP, zgłoszenie będzie dotyczyło wszystkich wyborów przeprowadzanych w danym dniu. Co ważne, podstawą prawną tej opcji jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. 2022 poz. 1277 ze zm.). Dzięki głosowaniu korespondencyjnemu istnieje możliwość wyrażania swojego głosu w sposób wygodny i dostosowany do swoich potrzeb, bez konieczności osobistej obecności w lokalu.

Liczba wyświetleń: 1243Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS