GUNB – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

GUNB wyszukiwarka publiczna RWDZ. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyszukiwarka online. Kontakt GUNB Warszawa, adres, telefon, godziny otwarcia.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego) jest instytucją której jedną z funkcji jest obsługa Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. GUNB mieści się w Warszawie, natomiast na terenie całego kraju znajdują się jego inspektoraty. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stanowi jednostkę nadrzędną do oddziałów pojedynczych oddziałów w Polsce. Należy jednak wiedzieć, że hierarchia jest nieco bardziej rozbudowana. GUNB jest organem wyższym rangą w stosunku do Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Natomiast oddziały wojewódzkie sprawują kontrolę nad jednostką jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zadania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

 • kontrolowanie Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
 • prowadzenie rejestru osób posiadających uprawienia budowlane
 • prowadzenie rejestru osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej
 • przyjmuje, a następnie rozpatruje odwołania od decyzji, a także zażalenia dotyczące wydawanych przez instytucje podległe niższej jemu instancji
 • kontrolowanie podległych jemu instytucji – Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • inspekcja obiektów budowlanych istniejących oraz będących w trakcie robót budowlanych

GUNB kontakt

Aby skontaktować się z instytucją petent, może skorzystać z wielu form kontaktu. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek kanału kontaktu należy pamiętać, iż GUNB kontakt realizuje jedynie z osobami które można zidentyfikować. Oznacza to, iż wiadomości anonimowe, niepodpisane nie są obsługiwane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zapytania mailowe powinny zawierać adres zamieszkania nadawcy który zawiera ulice, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość. Konieczny jest również podpis z wykorzystaniem imienia i nazwiska. Osoby które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, mogą z niego skorzystać. Bez konieczności wpisywania wcześniej omówionych danych.

GUNB kontakt mailowy prowadzi pod adresem kancelarii [email protected]. Istnieje również możliwość skierowania wiadomości mailowej na adres wybranego oddziału wewnętrznego.

E-mail: [email protected]

Wiadomości z zapytaniami mogą być również kierowane pocztą tradycyjną na adres siedziby GUNB w Warszawie. Aby skontaktować się z wybranym Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoratem Urzędu Nadzoru budowlanego warto skorzystać z listy placówek.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego adres korespondencyjny 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
ul. Krucza 38/42 
00-926 Warszawa

Aktualnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego kontakt prowadzi wykorzystując wyżej wymienione sposoby. Wcześniej wspomniane metody przeznaczone są dla petentów. Osoby z akredytacją prasową mogą skontaktować się z osobą wyznaczoną do komunikacji z mediami – Rzecznikiem Prasowym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Można to zrobić pod numerem (22) 661 91 77 lub 603 757 691. Zapytania bardziej rozbudowane, na które odpowiedź może zając więcej czasu, zaleca się kierować na adres mailowy rzecznika [email protected].

GUNB wyszukiwarka

Do publicznej informacji została udostępniona przez GUNB wyszukiwarka pozwoleń. Narzędzie to może zostać wykorzystane przez każdą osobę zainteresowaną. Wyszukiwarka Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego składa się z wielu pół które wypełnić musi użytkownik. Warto dodać, że tylko jedno z nich jest obowiązkowe. Aby uzyskać dostęp do rejestru pozwoleń GUNB, należy poprawnie wypełnić pole zabezpieczające formularza.

Przygotowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyszukiwarka posiada pola pozwalające dokładnie zawęzić wyniki wyszukiwania takie jak data złożenia wniosku czy data wydania decyzji. Można również ograniczyć informacje zwrotne do danego województwa czy miasta. Optymalizacja jest również możliwa pod kątem typu dokumentu czy numeru decyzji. 

Gdy użytkownik uzupełni wybrane przez siebie pola, powinien wybrać przycisk wyszukaj, aby wyszukiwarka GUNB mogła zdziałać. Na ekranie pojawi się tabela z kolumna mi oznaczonymi odpowiednio jako datę wpływu dokumentu, nazwę inwestora (może być to zarówno imię jak i nazwisko, nazwa firmy czy nazwa instytucji). Kolejno znajduje się także przedmiot którego sprawa dotyczy, stan prawny oraz data wydania decyzji. Każdy dokument dostępny w wyszukiwarce Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można dokładnie przeglądnąć wybierając przycisk pokaż.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na terenie kraju znajduje się 16 Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Każdy z nich sprawuje kontrole na podległymi mu instytucjami powiatowymi. Chcąc uzyskać pełną listę Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego warto skorzystać z poniższej listy która prowadzi do odpowiednich stron. 

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 2. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 4. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 5. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 6.  Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 7.  Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 8.  Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 9. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 10. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 11. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 12. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 13. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 14. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 15. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 16. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dzięki dostępnej stronie www.gunb.gov.pl petenci mogą zapoznać się z aktualnościami na temat urzędu. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany w harmonogramie pracy instytucji na stronie internetowej powinna znajdować się odpowiedni informacja.

Liczba wyświetleń: 2213Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS