Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: mazowieckie

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście zasięg terytorialny, właściwości instytucji. Telefony w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście kontakt, adres.

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście kontakt

I Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście mieści się z centralnej części miasta Warszawa. Należy wiedzieć, że Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście nie jest urzędem typu pierwszego jak np. Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów, który swoim zasięgiem obejmuje jedynie część miasta. W przypadku Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście zasięg terytorialny nie jest taki jak w przypadku oddziałów KAS typu pierwszego.

Instytucja świadczy szeroki zakres usług. Aby skontaktować się z oddziałem, warto skorzystać z poniższych danych kontaktowych. Obecnie Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście kontakt z podatnikami prowadzi przez telefon. Dodatkową oferowaną przez I US Warszawa Śródmieście formą kontaktu jest poczta elektroniczna. Należy pamiętać, aby wiadomość posiadała dane kontaktowe nadawcy, wliczając w to również adres. Obecnie Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście kontakt obsługuje jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Kontakt telefoniczny z Pierwszym Urzędem Skarbowym Warszawa Śródmieście w głównej mierze realizowany jest pod dwoma numerami. Sekretariat instytucji obsługuje połączenia pod numerem 22 58 46 106. Jeżeli chodzi o centralę telefoniczną I Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, obsługuje ona połączenia skierowane na numer 22 58 46 100. Należy jednak wiedzieć, że kontakt możliwy jest również bezpośrednio z urzędnikami prowadzącymi daną sprawę. Poniżej udostępniono listę telefonów kontaktowych w urzędzie.

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście adres

Urząd mieści się przy ulicy ul. Lindleya 14. Dojazd do instytucji nie jest utrudniony. Dodatkowo adres Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście jest dogodny dla kierowców, wzdłuż ulicy dostępny jest parking.

Adres: ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa

Centrala: 22 58 46 100
Sekretariat: 22 58 46 106
Fax.: 22 58 46 190
E-mail: [email protected]

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście kod urzędu: 1435

I Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście godziny otwarcia

Stacjonarna jak i telefoniczna obsługa klienta w I Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście prowadzona jest w wybranych godzinach. Aktualnie godziny otwarcia Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa pozostają niezmienne od wtorku do piątku, w poniedziałki godziny pracy instytucji są wydłużone do 18:00.

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek-piątek: 8:00-15:00

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście umówienie wizyty

Wizyta w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście możliwa jest w podanym godzinach otwarcia instytucji. Należy jednak pamiętać, że Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście wymaga wcześniejszego zapowiedzenia wizyty. Obecnie Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście umówienie wizyty umożliwia przez telefon pod numerem 538 512 919, a także online poprzez portal rządowy gov.

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście telefony

Poza podanymi powyżej głównymi numerami Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście telefony do poszczególnych wydziałów udostępnia wszystkim zainteresowanym. Lista numerów kontaktowych jest dostępna w formie pdf. Należy pamiętać, że połączenia telefoniczne obsługiwane są w godzinach otwarcia instytucji.

I Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście telefony

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście wykaz ulic

W związku, iż I Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście nie jest zwykłą instytucją skarbową również zasięg terytorialny oddziału jest nietypowy. Swoim zasięgiem Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście obejmuje całą Polskę. Wykaz ulic Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie Śródmieście w takim przypadku nie jest konieczny. Warto wiedzieć kogo dotyczą właściwości instytucji. 

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście obejmuje:

  • krajowe zakłady ubezpieczeń oraz krajowe zakłady reasekuracji
  • spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych
  • podatkowe grupy kapitałowe
  • spółki publiczne z siedzibą w Polsce
  • Narodowy Bank Polski
  • banki państwowe i krajowe w formie spółek akcyjnych
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne które nie posiadają osobowości prawnej, nie wliczając w to podatników  prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej które w ramach prowadzonej działalności osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro

Do tej listy niewliczani są podatnicy i płatnicy podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Liczba wyświetleń: 2115Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS