Ile można dorobić do emerytury rolniczej?

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Ile można dorobić do emerytury rolniczej?

Ile można dorobić do emerytury rolniczej? Sprawdź nowe kwoty przychodów decydujących o świadczeniach emerytalno-rentowych. Czy osiągnięte przychody przekraczające określone kwoty powodują zawieszenie emerytury/renty?

Jakie są limity dorabiania do emerytury rolniczej?

Obecny system świadczeń emerytalno-rentowych umożliwia osobom na emeryturze rolniczej dorabianie do swoich przyszłych świadczeń. Związane jest to bezpośrednio z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce i co roku ulega aktualizacji. Warto więc poznać limity dorabiania do emerytury rolniczej, które obowiązują od marca 2024 roku.

Próg zachowania pełnej emerytury lub renty

Zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7.540 zł 36 gr. Na tej podstawie kalkulowane są limity zarobków dla emerytów i rencistów. Do 70% tej kwoty, czyli do 5.278 zł 30 gr, emeryci rolnicy mogą dorobić bez obaw o zmniejszenie swoich świadczeń.

Granice zmniejszenia świadczeń

  • Przychody między 5.278 zł 30 gr a 9.802 zł 50 gr mogą skutkować zmniejszeniem emerytury lub renty o maksymalnie 757 zł 08 gr.
  • W przypadku renty rodzinnej, przekroczenie ww. kwoty przez osobę uprawnioną oznacza maksymalne zmniejszenie świadczenia do 890 zł 63 gr.

Zasady zawieszenia świadczeń

Osoby, które przekroczą przychód w wysokości 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9.802 zł 50 gr, muszą liczyć się ze zawieszeniem emerytury lub renty. Regulacja ta dotyczy rent z części uzupełniającej, okresowych emerytur rolniczych oraz rent rodzinnnych. Warto dodać, że emeryci i renciści, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – mogą zarabiać bez jakichkolwiek ograniczeń. Bez względu na wysokość przychodu, ich emerytura rolnicza nie zostanie ani zawieszona, ani zmniejszona.

Rolnikom, którzy pobierają emerytury rolnicze, przysługuje możliwość dorabiania, ale pod pewnymi warunkami. Znajomość aktualnych limitów jest istotna, aby nie narazić się na niepożądane zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń. Regularne aktualizacje i informacje na temat limitów z pewnością ułatwiają planowanie dodatkowej działalności gospodarczej.

Liczba wyświetleń: 78Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS