Ile zarabia Sołtys? Weryfikacja i analiza pensji na stanowisku sołtysa

Ile zarabia Sołtys?

Sprawdź ile zarabia sołtys na wsi. Zarobki sołtysa w miejscowości. Ile dostaje sołtys w Polsce? Zobacz, od czego zależy pensja sołtysa w danej gminie.

Ile dostaje sołtys?

Czy funkcja sołtysa jest płatna? Wiele osób zastanawia się ile zarabia sołtys. Trzeba jednak wiedzieć, że obecnie nie funkcjonują odgórne ustalenia dotyczące wysokości pensji sołtysa. Za pełnioną funkcję społeczną sołtysa można liczyć na pensję składającą się z diety oraz prowizji od podatku, których wysokość zależy od różnych czynników.

Aktualnie w Polsce funkcję sołtysa pełni około 40 tysięcy osób. Mowa tutaj zarówno o sołtysach gmin jak i miejscowości. Pełnienie roli sołtysa to odpowiedzialne zadanie związane z organizacją życia na wsi, więc nie jest to łatwe zajęcie. Ważne jest, że ze względu na fakt, iż pensja sołtysa nie jest odgórnie regulowana, może ona różnić się w zależności od miejscowości. Odpowiedź na pytanie ile zarabia sołtys nie jest więc jednoznaczna. Od czego zależy ile dostaje sołtys za pełnioną funkcję?

Pensja sołtysa – jaka jest wypłata sołtysa?

Sołtysi otrzymują wynagrodzenie składające się z dwóch części: comiesięcznej diety oraz prowizji od zebranego podatku. Ile pieniędzy dostaje sołtys za swoją pracę? Nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty wypłaty sołtysa, ponieważ decyzję o jej wysokości podejmuje gremium, które może zdecydować, że sołtys nie będzie otrzymywał żadnej diety. Nie ma jednak żadnych informacji na temat takiej decyzji podjętej przez jakąkolwiek radę. Znaczenie ma także wielkość sołectwa, które będzie miało wpływ na wysokość prowizji od zebranego podatku.

Wysokość diety sołtysa

Kwota diety nie jest taka sama we wszystkich miejscowościach i zależy od konkretnych warunków. Najczęściej dieta zawiera rekompensatę za dojazdy na zebrania rady gminy. Znaczenie może mieć także stopień zaangażowania w sprawy sołectwa. Sołtysi otrzymują od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za pełnienie swojej funkcji. W Polsce średnia kwota diety sołtysa wynosi od 200 do 300 złotych. W nielicznych gminach kwota diety może przekroczyć 500 złotych.

Zazwyczaj wysokość wynagrodzenia sołtysa uzależniona jest od wielkości wsi, liczby jej mieszkańców i zamożności samorządu. Dane sprzed dwóch lat pokazują przykłady, gdzie dieta sołtysa wynosiła od 120 złotych miesięcznie w gminie Mielnik (powiat siemiatycki, woj. podlaskie), przez 308 złotych miesięcznie w gminie Pogorzela (powiat gostyński, woj. wielkopolskie) do 500 złotych miesięcznie w gminie Kępno (powiat kępiński, woj. wielkopolskie). Dane ze szerszej perspektywy pokazują, że wypłaty sołtysów wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, a średnia dieta sołtysa wynosi od 200 do 300 złotych miesięcznie.

Prowizja od podatku dla sołtysa

Drugim czynnikiem mającym wpływ na to, ile zarabia sołtys, jest wysokość należnej prowizji od podatku. Rada gminy przekazuje osobie pełniącej funkcję sołtysa pewien procent zebranego podatku, ponieważ występuje on w roli inkasenta. Oznacza to, że od jego zadań należy zbieranie podatków na wsiach. Wysokość prowizji od podatku dla sołtysa waha się od 2 do 6 procent zebranej kwoty. Do podatków opłacanych u sołtysa należą podatek leśny, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

Co robi sołtys?

Sołtys jest osobą reprezentującą sołectwo w kontaktach z radą gminy. Do jego zadań należy zbieranie podatków na terenie, który mu podlega. Odpowiada również za prowadzenie zebrań wiejskich i podejmowanie decyzji związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych. Zaliczają się do nich między innymi dożynki i inne imprezy okolicznościowe. Podsumowując, do zadań osoby na stanowisku sołtysa należy angażowanie się w życie sołectwa, na którego terenie mieszka. Za swoją pracę otrzymuje należne wynagrodzenie, dlatego pensja sołtysa często odzwierciedla stopień jego zaangażowania.

Liczba wyświetleń: 1693Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS