Inflacja

Inflacja

Co to jest inflacja bazowa? Wskaźnik inflacji, inflacja CPI. Przyczyny i skutki inflacji. Jak przeciwdziałać wzrostowi cen? Definicja inflacji, stopa inflacji.

Co to inflacja? Definicja inflacji

W przypadku słowa inflacja definicja jednoznacznie określa procesy zachodzące w gospodarce. Czym jest inflacja? Jako inflację określa się proces w gospodarce polegający na utrzymującym się wzroście poziomu cen, czego skutkiem jest zmniejszenie siły nabywczej pieniądza. Oznacza to, iż za tę samą kwotę można zakupić mniej towarów i usług. Co to znaczy inflacja? Pochodzenia słowa inflacja można doszukać się w łacinie. Słowo inflacja pochodzi od łacińskiego inflatio co można przetłumaczyć jako nadęcie. W obecnych czasach za inflacje uznaje się proces wzrostu przeciętnego poziomu cen. Aby sprawdzić.

Inflacja może być wyrażona w procentach poprzez stopę inflacji. Czym jest stopa inflacji? Z definicji wynika, iż stopa inflacji jest wartością procentową która określa stopień zmiany średnich cen w gospodarce biorąc pod uwagę okres całego roku. Stopa inflacji obrazuje relacje kosztów minionego roku w stosunku do obecnego.

Należy wiedzieć, że w gospodarce występuje również proces przeciwny do inflacji, czyli deflacja.

Inflacja bazowa definicja

Co to jest inflacja bazowa? Bazowa inflacja jest wykorzystywana przez bank centralny, w Polsce Narodowy Bank Polski do badania zmian cen towarów i usług przy wyłączeniu określonych grup. NBP stosuje kilka miar inflacji bazowej: 

 • Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych, czyli regulowanych przez władze publiczne. Mowa tu o cenach za energię, wodę czy czynsze mieszkaniowe.
 • Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych to znaczy podlegającym dużym wpływom czynników ekonomicznych takich jak podaż czy popyt. IB z tej kategorii często zmienia się w czasie ze względu na sezonowość, jednak najczęściej uwzględniane są owoce, warzywa, paliwo czy gaz.
 • Inflacja Bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii

W Polsce inflacja bazowa jest pomocna w wyznaczaniu trendów zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wskaźnik inflacji

Inflacja CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik inflacji to podstawowy miernik inflacji (inaczej wskaźnik inflacji CPI). Określa on wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oznacza to, że pod uwagę brane są najczęściej kupowane towary czy usługi przez gospodarstwa domowe w kraju.

W Polsce GUS wskaźnik inflacji udostępnia do wglądu po wyliczeniu wszystkich danych. Kiedy ogłaszany jest wskaźnik inflacji? Wskaźnik inflacji w Polsce publikowany jest przez Główny Urząd Statystyczny na początku nowego roku. Należy jednak wiedzieć, że instytucja udostępnia również szacowany wskaźnik inflacji w ciągu trwającego roku. Dane często obrazowane są za pomocą wykresu liniowego. Wskaźnik inflacji GUS udostępnia online na swojej stronie internetowej.

Rodzaje inflacji

Jakie są rodzaje inflacji? Inflacja jest procesem którego można wyróżnić kilka rodzajów. Warto jednak pamiętać, że rodzaje inflacji są zależne od kryterium. W temacie tak obszernym jak inflacja rodzaje pomagają lepiej sklasyfikować aktualnie występującą sytuację gospodarczą.

Wyróżnia się cztery rodzaje inflacji ze względu na tempo:

 • pełzająca – inflacja która nie przekracza 5%
 • umiarkowana lub krocząca – stopa inflacji oscyluje w zakresie od 5 do 10%
 • inflacja galopująca –  występuje w przypadku gdy jej stopa przekracza 10%
 • hiperinflacja – wzrost cen w skali miesiąca przekracza 150%

Występują również rodzaje inflacji ze względu na przyczyny:

 • wewnętrzna
 • importowana
 • endogeniczna
 • egzogeniczna
 • inflacja popytowa
 • kosztowa
 • pieniężna
 • budżetowa
 • kredytowa
 • płacowa

Przyczyny inflacji

Zbyt wysoka inflacja jest zjawiskiem niepożądanym. Warto znać główne przyczyny inflacji, aby móc jej odpowiednio przeciwdziałać. Dla zjawiska jakim jest inflacja przyczyny można odnaleźć zarówno w polityczne pieniężnej państwa jak i w trendach plasujących się na rynku.

Przyczyny inflacji to:

 1. Przesadne zwiększanie podaży pieniądza, czyli produkowanie i wpuszczanie do obiegu zbyt dużej ilości pieniędzy
 2. Nagły skok kosztów produkcyjnych
 3. Wzrost cen surowców np. drewna, stali, ropy naftowej
 4. Prowadzenie przez państwo niezrównoważonej polityki pieniężnej, przykładowo gdy wpływy do budżetu nie przewyższają wydatków
 5. Zbytnia ilość monopoli na rynku
 6. Wysokie podatki

Skutki inflacji

Panującą inflację odczuwa każdy konsument w życiu codziennym. Skutki inflacji dla obywatela to głównie wzrost cen, a także w niektórych przypadkach zmniejszona możliwość zakupu danego dobra. Do konsekwencji inflacji zlicza się między innymi:

 1. Ograniczenie produkcji
 2. Spadek wartości pieniądza
 3. Zmniejszenie wartości oszczędności niezabezpieczonych np. gotówki czy przechowywanych na koncie oszczędnościowym pieniędzy
 4. Zwiększone dochody nominalne

Czy można wyróżnić pozytywne skutki inflacji? Poza skutkami negatywnymi inflacji można również dostrzec pozytywne skutki zjawiska. Jest to głownie zwiększenie świadomości w kwestii oszczędzania, a także skłonność do racjonalnego gospodarowania budżetem i dostępnymi środkami.

Liczba wyświetleń: 743Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS