Jak urząd skarbowy sprawdza dochody?

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody?

Skąd urząd skarbowy wie o naszych dochodach? Od kogo otrzymuje informacje o naszych dochodach i wydatkach?


Urząd skarbowy otrzymuje dużą część informacji o podatnikach za pośrednictwem PIT-ów, zaświadczeń, prób uzyskania ratalnej spłaty zaległości. Również notariusze, sądy oraz komornicy są zobowiązani poinformować urząd skarbowy o każdym nowym zobowiązaniu podatkowym.

Organy samorządowe również zobowiązane są do poinformowania Urzędu Skarbowego o podejrzeniu posiadania nieujawnionych dochodów u podatnika. 

Urzędy rejestrujące pojazdy przesyłają dane do skarbówki związane z rejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowe urząd skarbowy również zostanie o tym poinformowany.

 

Sprawdzenie konta bankowego przez urząd skarbowy.

Jeśli wobec podatnik zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, Urząd Skarbowy może ubiegać się o informacje o koncie bankowym. Nie ma znaczenia czy postępowanie wszczęto z urzędu czy na wezwanie.

Bank ma obowiązek w takim przypadku przekazać organom podatkowym informacje o posiadanych rachunkach bankowych , oszczędnościach czy nawet kredytów oraz wszelkich pożyczek pieniężnych.

Warto dodać że każda transakcja, której wartość przekracza 15 000 euro musi zostać zgłoszona do organów podatkowych.

 

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody z zagranicy?

W przypadku pracy za granicą powyżej 183 dni, nie otrzymując przychodów w Polsce, zobowiązani jesteśmy tylko do rozliczania się z zagranicznym urzędem skarbowym. W wyniku umowy zawartej między państwami UE, polski urząd ma dostęp do informacji o naszych środkach nawet w zagranicznych kontach bankowych.  

Liczba wyświetleń: 360