Jak urząd skarbowy sprawdza dochody?

Opublikowano:

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody?

Skąd urząd skarbowy wie o dochodach podatnika? Jak Urząd Skarbowy sprawdza dochody? Kontrola z Urzędu Skarbowego kiedy ma miejsce.

Dochód z nieujawnionych źródeł a Urząd Skarbowy

Czym jest dochód z nieujawnionych źródeł? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć czym są źródła ujawnione. Oczywiście są to udostępnione do wglądu dla Urzędu Skarbowego źródła przychodu. Dochód z nieujawnionych źródeł występuje w sytuacji gdy podatnik posiada dodatkowe pieniądze które nie zostały udokumentowane, a co za tym idzie opodatkowane. Dochody które nie mają pokrycia w źródłach ujawnionych, a także te które zostały zaniżone w oficjalnych dokumentach nazywane są dochodem ze źródeł nieujawnionych.

Urząd Skarbowy otrzymuje dużą część informacji o podatnikach za pośrednictwem złożonych deklaracji PIT, zaświadczeń, a także prób uzyskania ratalnej spłaty zaległości. Również notariusze, sądy oraz komornicy są zobowiązani poinformować Urząd Skarbowy o każdym nowym zobowiązaniu podatkowym.

Urzędy rejestrujące pojazdy przesyłają dane do Urzędu Skarbowego związane z rejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę Urząd Skarbowy również zostanie o tym poinformowany.

Sprawdzenie konta bankowego przez Urząd Skarbowy

Czy Urząd Skarbowy ma dostęp do kont bankowych? Dotychczas banki przekazywały informacje do US o rachunkach bankowych jedynie osoby podejrzanej. Jeśli wobec podatnika zostało wszczęte postępowanie podatkowe, Urząd Skarbowy mógł ubiegać się o informacje o koncie bankowym. Nie ma znaczenia czy postępowanie wszczęto z urzędu czy na wezwanie. Od 1 lipca 2022 roku, na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, bank ma obowiązek przekazania organom skarbowym informacje na temat konta bankowego osoby fizycznej. Dodatkowo taki postulat będzie mógł dotyczyć również pełnomocników konta.

Bank jest zobowiązany do przekazania informacji o:

  • posiadanych rachunkach bankowych
  • oszczędnościach 
  • kredytach
  • źródłach przychodu
  • obrotach i saldach przychodu

Warto również dodać, że każda transakcja, której wartość przekracza 15 000 euro musi zostać zgłoszona do organów podatkowych. Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto bankowe? W związku ze zmianą prawa od 2022 roku Urząd Skarbowy może prześwietlać konta bankowe obywateli.

Kto ma uprawnienia do sprawdzania kont bankowych obywateli?

  • szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
  • naczelnicy urzędów celno-skarbowych
  • naczelnicy urzędów skarbowych właściwych dla danego podatnika.

Chcąc uzyskać informacje jak Urząd Skarbowy sprawdza dochody, należy mieć na uwadze, że kontrola skarbowa może zostać ustalona nawet 5 lat po uzyskaniu nieujawnionego przychodu. Przesłanki jakie mogą skłonić Urząd Skarbowy do sprawdzenia podatnika to zakup mieszkania lub uzyskanie kredytu hipotecznego z wkładem własnym. W takim przypadku US może upomnieć się o źródła przychodu.

Jak Urząd Skarbowy sprawdza dochody z zagranicy?

Urząd Skarbowy najczęściej posiada informacje dotycząca dochodów z zagranicy z polskiego konta bankowego. Należy wiedzieć, że Urząd Skarbowy sprawdza dochody z zagranicy poprzez skierowanie prośby do zagranicznego odpowiednika o kontrolę kona danej osoby. W przypadku pracy za granicą powyżej 183 dni nie otrzymując przychodów w Polsce, podatnik jest zobowiązany tylko do rozliczania się z zagranicznym urzędem skarbowym. W wyniku umowy zawartej między państwami UE, polski US ma dostęp do informacji o środkach nawet w zagranicznych kontach bankowych.  

Liczba wyświetleń: 2559Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS