Jak uzyskać opiekę zdrowotną MOPS?

Jak uzyskać opiekę zdrowotną MOPS?

Jaki warunki trzeba spełnić, aby uzyskać prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej? Bezpłatna opieka zdrowotna MOPS. Potrzebne dokumenty, gdzie złożyć wniosek.

Kto może skorzystać z usługi do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej należy spełnić warunki tj:

- zamieszkanie w Polsce

- osoba nie ma ubezpieczenia ani nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej

- spełnić kryterium dochodowe

- nie występują różnice między udokumentowanym dochodem a sytuacją majątkową osoby lub rodziny

Zanim otrzymasz decyzję, pracownik socjalny nie później niż do 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku, lub do 2 dni gdy Twoja sytuacja jest pilna przeprowadzi z Tobą wywiad środowiskowy lub przeprowadzi postępowanie wyjaśniające ustalające czy masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.


Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego z MOPS?

W celu złożenia wniosku należy udać się do urzędu miasta lub gminy w której mieszkasz, lub w przypadku osoby bezdomnej do urzędu w którym aktualnie przebywa. Usługa złożenia wniosku jest bezpłatna.

 Dokumenty potrzebne aby uzyskać opiekę zdrowotną

- potwierdzenie że mieszkasz w Polsce

- dowód osobisty lub paszport

- numer PESEL

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową


Na decyzje zazwyczaj trzeba czekać do miesiąca czasu od momentu złożenia wniosku.

Liczba wyświetleń: 993Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS