Jak zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Co musisz wiedzieć, aby zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Zobacz informacje jak zarejestrować się jako bezrobotny, dokumenty.


W celu rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna możesz skorzystać z dwóch opcji. Jedną z nich jest zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania. A w przypadku braku zameldowania do urzędu pracy na którego obszarze działania przebywasz.

Elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy

Drugą opcją zdecydowanie wygodniejszą jest skorzystanie z elektronicznego sposobu rejestracji za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Z tej opcji mogą skorzystać osoby dysponujące: podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym. Po wypełnieniu formularza rejestracji pracownik urzędu pracy skontaktuje się z nami w celu potwierdzenia ubiegania się o rejestrację.

 

Jakie są wymagane dokumenty do rejestracji?

W celu rejestracji musimy przygotować dokumenty tj:

- dowód osobisty

- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach

- wszystkie dotychczasowe świadectwa pracy

- jeśli posiadamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności również musimy je dołączyć

Jeżeli rejestracji dokonujemy elektronicznie, wszystkie powyższe dokumenty muszą być zeskanowane.

Liczba wyświetleń: 120