Komisja ds. Pegasusa. Wśród powołanych świadków m.in. J. Kaczyński, Z. Ziobro i B. Szydło

Komisja ds. Pegasusa. Wśród powołanych świadków m.in. J. Kaczyński, Z. Ziobro i B. Szydło

Komisja ds. Pegasusa powołała m.in. J. Kaczyńskiego, Z. Ziobro i B. Szydło jako świadków. Komisja ma zbadać legalność oprogramowania Pegasus.

Komisja Śledcza ds. Pegasusa wzywa świadków

W ramach prac Komisji Śledczej ds. Pegasusa, która odbywa się w Sejmie, powołani zostali liczni świadkowie w kontekście sprawy potencjalnej inwigilacji. Wśród powołanych znaleźli się tak istotne postaci polskiej sceny politycznej jak prezes PiS Jarosław Kaczyński, była premier Beata Szydło, czy też Zbigniew Ziobro, były szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach prac Komisji Śledczej ds. Pegasusa, która obecnie ma miejsce w Sejmie, liczni świadkowie zostali powołani w kontekście sprawy potencjalnej inwigilacji przy użyciu oprogramowania Pegasus. Komisja ta ma na celu szczegółowe zbadanie doniesień o możliwym nadużyciu narzędzi do cyberprzeszukań oraz ewentualnym naruszaniu prywatności obywateli. Wśród powołanych świadków znajdują się istotne postaci polskiej sceny politycznej, co dodaje ważności temu dochodzeniu. Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Jarosław Kaczyński, został powołany do udzielenia świadectwa, co stanowi istotny moment, biorąc pod uwagę jego kluczową rolę w polskiej polityce. Była premier Beata Szydło, która pełniła funkcję premiera w okresie wcześniejszej kadencji rządu PiS, również jest jednym z kluczowych świadków. Dodatkowo Zbigniew Ziobro, były szef Ministerstwa Sprawiedliwości, również został wezwany do złożenia zeznań.

Prace Komisji Śledczej mają na celu wyjaśnienie, czy oprogramowanie Pegasus było używane w sposób legalny i zgodny z przepisami prawa, czy też mogło dochodzić do nadużyć w celu szpiegowania osób niezwiązanych z przestępczością zorganizowaną. Dochodzenie to wywołuje duże zainteresowanie społeczeństwa i środowiska politycznego, ponieważ dotyczy kwestii istotnych dla demokratycznego funkcjonowania państwa, takich jak ochrona prywatności i zasady prawne regulujące używanie narzędzi do przeszkadzania w prywatności obywateli.

Lista Świadków i Zadania Komisji:

  • Wiceprezes PiS Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik
  • Poseł KO Krzysztof Brejza, potencjalna ofiara inwigilacji
  • Agata Kwiatkowska-Gurdak, p.o. szefa CBA
  • Obecny i byli szefowie NIK, Mariana Banasia i Krzysztofa Kwiatkowskiego
  • Byli szefowie CBA oraz byli funkcjonariusze resortu sprawiedliwości

Co będzie badała komisja ds. Pegasusa?

Komisja Śledcza ds. Pegasusa została powołana, aby dokładnie zbadać możliwości inwigilacyjne oprogramowania Pegasus oraz zastosowanie go w kontekście polskiego prawa. Warto podkreślić, że zgodnie z polskimi przepisami, działania inwigilacyjne są legalne wyłącznie po uzyskaniu wyroku sądu. Dopiero wtedy służby mogą korzystać z narzędzi do śledzenia, jednak i tutaj istnieją ograniczenia. Zgodnie z prawem, aby inwigilacja była zgodna z przepisami, programy nie mogą odczytywać danych z urządzeń zebranych przed ich zainstalowaniem. Ta kwestia budzi wątpliwości co do legalności Pegasusa, ponieważ istnieje podejrzenie, że program mógłby przekraczać te granice.

Dodatkowo istnieją obawy, czy program nie śledził obywateli, którzy nie byli objęci wcześniej wspomnianym wyrokiem sądu. To właśnie te kwestie stanowią centralny punkt zainteresowania Komisji Śledczej ds. Pegasusa. Celem dochodzenia jest zbadanie, czy była możliwa samowolna i nielegalna inwigilacja, a także czy działania podejmowane w tej sprawie przez wcześniejsze władze były zgodne z prawem i respektowały prywatność obywateli. Potencjalna samowola byłych rządzących w tej kwestii jest niedopuszczalna i stanowi poważną ingerencję w prywatność oraz wolności obywateli, co podkreśla pilność przeprowadzenia rzetelnej analizy legalności Pegasusa. Komisja ma za zadanie zbadać możliwości inwigilacyjne oprogramowania Pegasus oraz jego legalność zakupu. Kluczowe jest ustalenie, kto dokonał zakupu i czy przepisy prawne zostały dostosowane do legalnego korzystania z takich systemów w Polsce. W dalszej kolejności należy zbadać legalność i celowość przeprowadzanych czynności operacyjno-rozpoznawczych i to, czy dochodziło do naruszania prawa przez członków Rady Ministrów czy innych organów władzy.

Skutki Potencjalnej Inwigilacji

Komisja Śledcza ds. Pegasusa skupia się również na kwestii ujawnienia danych operacyjnych mediom, co samo w sobie stanowi przestępstwo. Ten obszar zainteresowania podkreśla poważność sprawy, ponieważ ujawnienie danych operacyjnych może wpłynąć negatywnie na skuteczność działań polskich służb oraz ocenę odpowiedzialności członków Rady Ministrów za te działania. Warto zauważyć, że działania komisji mają potencjał znaczącego wpływu na ocenę działań polskich służb i ich decydentów. Ewentualne przestępstwo ujawnienia danych operacyjnych dodatkowo komplikuje obraz sytuacji, podkreślając konieczność ścisłego nadzoru nad procedurami bezpieczeństwa i poufności.

Kolejnym ważnym aspektem prac komisji jest ustalenie, czy dane z kontroli operacyjnej były nielegalnie udostępniane obcym wywiadom. Jeśli takie praktyki miały miejsce, mogą one stanowić poważne naruszenie bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo kraju może być bowiem zagrożone, gdy informacje z kontroli operacyjnej trafiają w ręce obcych służb wywiadowczych. Analiza tego aspektu jest zatem kluczowym elementem prac komisji, mającym na celu ochronę interesów bezpieczeństwa narodowego Polski.

Wnioski Członków Komisji

Wśród wniosków zgłoszonych podczas posiedzenia znalazły się także postulaty dotyczące finansowania techniki operacyjnej. Członek komisji, Jacek Ozdoba, zaproponował przesłuchanie ekspertów i autorów opinii na ten temat.

Debata wokół systemu Pegasus w Polsce nabiera rozpędu, a prace komisji będą miały decydujący wpływ na dalszy rozwój sytuacji.

Liczba wyświetleń: 221Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS