Przydomowe wiatraki z dofinansowaniem? Mój prąd 5.0

Przydomowe wiatraki z dofinansowaniem? Mój prąd 5.0

Mój Prąd 5.0 a dofinansowanie przydomowej elektrowni wiatrowej. Dofinansowanie na przydomowe elektrownie wiatrowe z NFOŚiGW – program Mój Prąd 5.0.

Mój Prąd 5.0 jakie dofinansowania zostaną przyznane?

W kwietniu bieżącego roku wystartował proces składania wniosków w piątej edycji programu promującego ekologicznie wytworzoną energię Mój Prąd. Jest to piąta edycja programu, a nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem petentów. Ta ciekawość interesantów skłoniła organizatorów do zwiększenia budżetu programu do kwoty 500 milionów złotych. Przyjrzenie się możliwościom rozwoju programu może doprowadzić do wprowadzenia kolejnych zmian. Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformował, że analizuje się możliwość dodania nowego elementu w postaci dofinansowania małych, przydomowych elektrowni wiatrowych.

Nowym elementem w piątej edycji programu Mój Prąd są dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na zakup pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Dzięki temu, beneficjenci mogą otrzymać wsparcie finansowe na:

 • paneli fotowoltaicznych,
 • pomp ciepła,
 • kolektorów słonecznych,
 • magazynu energii,
 • magazynu ciepła,
 • systemów zarządzania energią.

Wraz z poszerzeniem inwestycji wzrasta maksymalna kwota dofinansowania dla petenta. W programie mój prąd 5.0 maksymalnie można uzyskać 58 tys. zł.

Energia wiatrowa w programie Mój Prąd 5.0

Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości rozszerzenia programu, potwierdził, że obecnie trwają analizy w tej sprawie. Zauważył, że program Mój Prąd 5.0 stał się bardziej złożony w ostatnich latach ze względu na dodanie kolejnych komponentów. W przeszłości dotacja dotyczyła wyłącznie paneli fotowoltaicznych, ale teraz rozważane jest rozszerzenie zakresu programu. Jednocześnie zaznaczył, że wprowadzenie dodatkowych elementów do programu spowoduje wydłużenie procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie w związku z większą różnorodnością możliwości. Obecnie analizuje się możliwość dodania do programu wsparcia dla małych przydomowych elektrowni wiatrowych.

Jak wynika ze słów wiceprezesa NFOŚiGW:

- Małe przydomowe wiatraki kosztują obecnie w ok. 40-50 tys. zł w zależności od producenta oraz mocy instalacji, to są wysokie koszty i będziemy analizować, czy dołożyć to do programu ewentualne dotacje do takiej formy energetyki. To, co już zrobiliśmy i na czym nam szczególnie zależało to włączenie takich komponentów jak np. magazyny energii, czy pompy ciepła, które zwiększają autokonsumpcję wyprodukowanego przez prosumenta prądu.

Wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski, dodatkowo wspomniał, że w przyszłości istnieje możliwość uwzględnienia dofinansowania dla wentylacyjnych systemów rekuperacji. Te systemy umożliwiają wymianę powietrza wewnątrz budynku oraz odzyskiwanie ciepła z wywiewanego, zanieczyszczonego powietrza. Jest to kolejny potencjalny komponent, który może zostać włączony do programu Mój Prąd w celu wspierania energooszczędnych rozwiązań.

- Dzięki rekuperacji można oddychać świeżym powietrzem bez otwierania okien i niepotrzebnych strat energii, czyli jest to kolejny element, który niesie ze sobą poprawę efektywności energetycznej całego procesu, także budynku - zauważył Mirowski.

Dla kogo Mój Prąd 5.0?

W programie Mój Prąd 5.0 dostępne są dotacje dla trzech grup wnioskodawców:

 • Pierwszą grupą są osoby rozliczające się z wyprodukowanego prądu w systemie net-billing, które wcześniej nie skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji PV.
 • Drugą grupą są osoby rozliczające się w "starym" systemie rozliczeń prosumentów, czyli net-meteringu, które również nie otrzymały dotacji na panele PV, ale spełniają warunek przejścia na net-billing.
 • Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie, które już wcześniej skorzystały z dofinansowania do paneli.

W trzeciej grupie istnieją jednak trzy warunki, które trzeba spełnić: instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie, musiała zostać podłączona i opłacona po 1 lutego 2020 roku. Konieczne jest również przejście z net-meteringu na net-billing a także we wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić dodatkowe urządzenie wskazane w programie Mój Prąd, przykładowo może być to pompa ciepła.

Dotacja dla pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców na panele PV wynosić będzie do 6 tysięcy złotych. Jednak jak wspomniano wcześniej jeśli interesanci zdecydują się oni na rozszerzenie inwestycji, na przykład o magazyny energii i/lub ciepła, bądź pompę ciepła, dotacja na panele wzrasta do 7 tysięcy złotych. Dla trzeciej grupy wnioskodawców, którzy już skorzystali z dofinansowania na panele, bonus w postaci dotacji do PV wynosić będzie do 3 tysięcy złotych. Program przewiduje również dotacje na dodatkowe elementy. Dofinansowanie na magazyny ciepła wynosić będzie do 5 tysięcy złotych, a na magazyny energii – do 16 tysięcy złotych. W przypadku systemów zarządzania energią można otrzymać do 3 tysięcy złotych w ramach programu Mój Prąd 5.0.

Dotacja na gruntową pompę ciepła wynosić może nawet 28,5 tysiąca złotych. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, dotacja wyniesie do 19,4 tysiąca złotych, a dla pozostałych pomp powietrze/woda - do 12,6 tysiąca złotych. Dla pomp powietrze/powietrze dotacja wynosić będzie do 4,4 tysiąca złotych. W przypadku kolektorów słonecznych, dotacje wynoszą do 3,5 tysiąca złotych.

Wysokość dofinansowania dla wszystkich wspomnianych urządzeń została ustalona na maksymalnie 50% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Liczba wyświetleń: 803Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS