Morski Instytut Rybacki

Opublikowano:

Morski Instytut Rybacki

MIR – placówka badań morza w Polsce. Morski Instytut Rybacki czym się zajmuje, jak wygląda jej struktura. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

Morski Instytut Rybacki – państwowy instytut badawczy

Czym tak właściwie jest Morski Instytut Rybacki? MIR to najstarsza placówka zajmująca się badaniem morza w Polsce. Swoje początki miała już w 1921 roku. Obecnie placówka podległa jest Ministerstwu Infrastruktury, a od 2011 roku posiada status państwowego instytutu badawczego i jest członkiem elitarnego grona PIB-ów w Polsce. Swoje początki instytut miał jako Morskie Laboratorium Rybackie z siedzibą w Helu, a jego działalność obejmowała badania z zakresu hydrologii oraz biologii morza. Placówka została zlikwidowana w 1931 roku, jednak już rok później została utworzona Stacja Morska, a pod koniec 1938 roku przeniesiono ją do siedziby w Gdańsku. Po II Wojnie Światowej po raz kolejny wznowiono działalność placówki, tylko pod pierwotną nazwą Morskie Laboratorium Rybackie. Instytut od 1949 roku był nadzorowany przez Ministra Żeglugi, a od 2000 roku tę funkcję sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również od 1949 roku działalność prowadzona była w Gdyni na końcu Mola Południowego, a od 1911 roku jest to nowa siedziba na ulicy Hugona Kołłątaja. Na dzień dzisiejszy pod frazą Morski Instytut Badawczy dyrektor można dowiedzieć się, że jest nim dr Piotr Margoński.

Zakres działalności i finansowanie Morskiego Instytutu Badawczego

Morski Instytut Rybacki Gdynia jako swój cel obrał rozwój potencjału naukowego i eksperckiego w celu określenia wpływu działalności człowieka, a szczególnie rybołówstwa na morskie ekosystemy. Działa to również w drugą stronę, mianowicie Morski Instytut Rybacki bada również oddziaływanie czynników naturalnego środowiska na przykładowo rybołówstwo. Swoją misję instytut realizuję poprzez opracowywanie opinii naukowych dla polskiej administracji rybackiej oraz organizacji międzynarodowych. Prowadzi i promuje on badania wraz z pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie technologii przetwórstwa, oceny wartości odżywczej w produktach rybołówstwa i ekonomii techniki rybackiej.

Morski Instytut Rybacki państwowy instytut badawczy dba również o świadomość społeczną dotyczącą racjonalnego eksploatowania ekosystemu morskiego. Głównymi obszarami, w jakie ingeruje Morski Instytut Rybacki w Gdyni to ekologia morza, chemia środowiska morskiego, technologia sprzętu połowowego i ekonomia rybacka, ponieważ umożliwiają one ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem. Instytut swoje finanse zawdzięcza głównie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich finansowany przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejnym finansowym filarem dla instytutu są środki przyznawane w drodze konkursu poprzez Programy Ramowe Unii Europejskiej oraz Europejski Fundusz Rybacki. Niezbędne środki pozyskiwane są również dzięki świadczonym naukowym usługom dla przedsiębiorstw, również tym zagranicznym i przychody uzyskane z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Morski Instytut Rybacki Struktura

Zakładki naukowe Morski Instytut Rybacki – PIB to: 
- Zakład Zasobów Rybackich 
- Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza 
- Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa 
- Zakład Chemii Żywności i Środowiska 
- Zakład Ekonomiki Rybackiej.

Warto wspomnieć, że szukając informacji na temat Morski Instytut Rybacki mikroplastik, znaleźć można prace opublikowaną przez Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza przedstawiającą, że aż 10 procent odpadów przemysłowych i bytowych dociera bezpośrednio do ekosystemów morskich, a największym zagrożeniem jest właśnie mikroplastik. Uzyskane w 2016 roku dane, dotyczące zadania polegającego na ekstrakcji mikroplastików z osadów jasno pokazują, że w próbkach piasku polskiego wybrzeża znajdowało się średnio 55 drobin na 50 centymetrów sześciennych osadu. Dominującą frakcją były włókna i fragmenty plastików. Morski Instytut Rybacki jako resztę struktur przedstawia:

- Akwarium Gdyńskie 
- Zakład Logistyki i Monitoringu 
- Stacja Badawcza w Świnoujściu 
- Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie.

Współpraca międzynarodowa i sukcesy

Morski Instytut Badawczy swoje prace koordynuje za pośrednictwem Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Ważnym elementem współprac międzynarodowych dla instytutu jest również realizacja programu i zbioru opracowana danych rybackich w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej poprzez Data Collection Framework (DCF). Morski Instytut Rybacki dyrektor dr Piotr Margoński jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Instytutu Badawczego Rybołówstwa i Akwakultury (EFARO). Do sukcesów instytutu należy zaliczyć opracowanie i wdrożenie do stosowania selektywnego w rybołówstwie Morza Bałtyckiego przez rozporządzenie Komisji Europejskiej z grudnia 2005 roku worka dorszowego o oczku obróconym o 90° zwanego workiem T90.

Niewątpliwym sukcesem było zaprojektowanie stołowej przecinarki ości w filetach, która została nagrodzona podczas The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation w Brukseli, dyplomem od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas XVII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2009 roku, a także medalem brązowym na Targach Wynalazczości Concours Lepine 2010 w Paryżu. W roku 2009 miało miejsce uhonorowania Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przez Puls Biznesu tytułem Gazeli Biznesu za doskonałe wyniki finansowe i rzetelność wobec Skarbu Państwa. Warto zaznaczyć jeszcze zajęcie pierwszego miejsca w grupie jednorodnej G7 (Inżynieria i ochrona środowiska, technologie środowiskowe, rolnicze i leśne) oraz uzyskanie kategorii A na podstawie wyników oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za lata 2005-2009.

Liczba wyświetleń: 1195Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS