Nawet 500 zł zwrotu za pracę zdalną. Tylko nieliczni mają ten przywilej

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Nawet 500 zł zwrotu za pracę zdalną. Tylko nieliczni mają ten przywilej

Praca zdalna może przynieść nawet 500 zł zwrotu kosztów dla pracowników. Przywilej ten jest jednak udzielany tylko nielicznym. Jak uzyskać zwrot za pracę zdalną?

Zwrot kosztów pracy zdalnej – nawet do 500 zł

Praca zdalna stała się nieodłącznym elementem współczesnego świata pracy, zwłaszcza w kontekście pandemii, która wywarła ogromny wpływ na organizacje i pracowników na całym świecie. Nawet po zakończeniu pandemii, wiele osób nadal wybiera pracę zdalną jako preferowany sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Dane potwierdzające tę tendencję pochodzą z raportu EY, który wskazuje, że jedynie 12% przedsiębiorstw umożliwia całkowicie zdalne wykonywanie obowiązków, podczas gdy reszta preferuje model hybrydowy.

Model hybrydowy, który łączy pracę zdalną z obowiązkową obecnością w biurze w określonych dniach lub godzinach, stał się popularną alternatywą dla firm, które chcą równoważyć potrzeby pracowników z efektywnością organizacyjną. Pozwala to na elastyczność w planowaniu pracy oraz dostosowanie się do różnorodnych preferencji i sytuacji życiowych pracowników. Przejście na model hybrydowy może przynieść szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Daje pracownikom większą swobodę w organizacji czasu pracy, co może przyczynić się do zwiększenia motywacji i produktywności. Jednocześnie, umożliwiając obecność w biurze w wyznaczonych dniach, model ten wspiera budowanie relacji między pracownikami oraz kulturę organizacyjną.

Mimo że praca zdalna zyskała na popularności, nadal istnieje wiele wyzwań z nią związanych, takich jak potrzeba zapewnienia odpowiednich narzędzi i infrastruktury, efektywna komunikacja zespołowa czy zarządzanie wydajnością. Dlatego właśnie modele hybrydowe stają się atrakcyjną alternatywą, pozwalającą na zachowanie równowagi pomiędzy elastycznością a potrzebami organizacji. Przeprowadzone badania wykazują, że pracownicy stanowczo wolą model, który umożliwia uniknięcie codziennego dojazdu do biura. 43% firm wymaga obecności swoich pracowników w biurze przynajmniej dwa dni na tydzień, a niemal połowa oczekuje, że będą oni pracować stacjonarnie co najmniej trzy dni tygodniowo.

Zmiany w Kodeksie Pracy a zwrot kosztów za home office

Od kwietnia 2023 roku pracodawcy są zobowiązani do pokrywania wydatków pracownika związanych z pracą zdalną. Wynika to z nowych przepisów w Kodeksie pracy. Organizacje mogą wybrać między wypłatą ekwiwalentu a ryczałtem. Według EY, większość firm w Polsce, dokładnie 84%, zdecydowało się na ryczałt.

Od kwietnia 2023 roku, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi do Kodeksu Pracy, pracodawcy mają obowiązek pokrywania wydatków pracowników związanych z pracą zdalną. Ten krok wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmieniającej się rzeczywistości pracy, zwłaszcza w kontekście wzrostu popularności pracy zdalnej. Organizacje mają teraz możliwość wyboru między dwoma formami rekompensaty: wypłatą ekwiwalentu lub ryczałtem. Według danych przedstawionych przez EY, aż 84% firm w Polsce zdecydowało się na zastosowanie ryczałtu jako sposobu zwrotu kosztów za pracę zdalną.

Nowe przepisy przynoszą zmiany, które mają na celu zapewnienie uczciwego traktowania pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie zdalnym. Pracodawcy są teraz zobowiązani do uwzględnienia kosztów związanych z pracą na odległość, takich jak wydatki na Internet, energię elektryczną, czy też zakup niezbędnego wyposażenia biurowego. Może to obejmować także koszty związane z dostępem do narzędzi i aplikacji niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Wybór między wypłatą ekwiwalentu a ryczałtem daje organizacjom elastyczność w dostosowaniu się do swoich specyficznych potrzeb i warunków. Ryczałt może być bardziej efektywnym i łatwiejszym do zarządzania rozwiązaniem, eliminując konieczność analizy i dokumentowania konkretnych wydatków przez pracowników i pracodawców.

Ile wynoszą ryczałty i na co pracodawcy zwracają koszty?

  • Ryczałty oscillują pomiędzy 50 a 100 zł - deklaruje 88% badanych.
  • Rzadziej, bo w zaledwie 2% organizacji, ryczałty mogą osiągać wartość 500 zł i więcej.
  • W kwestii pokrywania kosztów brane są pod uwagę przede wszystkim takie pozycje, jak zużycie energii elektrycznej oraz abonament internetowy.
  • Tylko 16% firm uwzględnia także koszty ogrzewania czy zużycia wody.

Procedury obliczeniowe ryczałtów są przestrzegane przez większość firm, aż 90% z nich posiada odpowiednią dokumentację. Pomimo wyłonionych zwyczajów dotyczących pracy zdalnej, pracodawcy raczej nie planują zmian w wysokości ryczałtów, z czym zgadza się 83% z nich. Czy ta postawa się utrzyma, to zależy od wielu czynników, wliczając w to dalszy rozwój sytuacji na rynku pracy i zmiany w przepisach.

Liczba wyświetleń: 338Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS