Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Co to jest nieodpłatna pomoc prawna? Gdzie uzyskać wsparcie prawnika za darmo. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Darmowa pomoc prawna telefoniczna.

Bezpłatna pomoc prawna

Co to jest nieodpłatna pomoc prawna? Pomoc prawna w prywatnych kancelariach zasady jest świadczona odpłatnie. Z wielu względów, nie każdy może sobie na nią pozwolić. Aby osoby mniej zamożne również mogły dochodzić swoich praw lub uzyskać wsparcie na terenie całej Polski świadczone są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Kto może skorzystać z pomocy prawnika bezpłatnie? Program skierowany jest do osób w trudnych sytuacjach życiowych, które samodzielnie nie mogą opłacić usług prawnika. Sprawy, w jakich udzielane jest wsparcie, nie zostały dokładnie określone. Mogą być to problemy pracownicze czy kłopoty mieszkaniowe.

Inicjatywa, jaką jest nieodpłatna pomoc prawna to finansowany z budżetu państwa program. Wiele osób zastanawia się, czy przy skorzystaniu z pomocy prawnika nie zostaną naliczone dodatkowe koszty. Nie, celem programu jest udzielanie wsparcia prawnego osobom, które nie są w stanie opłacić je samodzielnie. Warto wspomnieć, że bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona każdej osobie, która zgłosi się do punktu. Usługi świadczone są przez doświadczonych specjalistów, między innymi adwokatów, radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich.

Pomoc prawna za darmo

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc prawną? Oczywiście konieczne jest zgłoszenie się do punktu, w którym udzielane jest wsparcie. Możliwa jest również rezerwacja konsultacji z prawnikiem telefonicznie lub online. Porady prawne zostaną bezpłatnie udzielone po złożeniu przez interesanta oświadczenia dotyczącego braku możliwości poniesienia kosztów związanych z uzyskaniem wsparcia. W przypadku samozatrudnionych, którzy chcą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, potrzebnych dokumentów jest nieco więcej. Poza wspomnianym wcześniej oświadczeniem konieczne jest również przekazanie dokumentu potwierdzającego niezatrudnianie osób w ciągu ostatniego roku. Jeżeli istnieją wymagane jest również dostarczenie oświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną, a także tej otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych. istnieje również możliwość złożenia oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Darmowa pomoc prawna – dla kogo?

Czy każdy może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Tak, wszystkie osoby, które nie są w stanie opłacić świadczenia samodzielnie, mogą skorzystać z bezpłatnej opcji. Dodatkowo nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w przeciągu ostatniego roku nie zatrudniła innych osób. Pomoc prawna za darmo dla samozatrudnionych to tak zwana pomoc de minimis.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Do korzystania z programu uprawnione są osoby które:

  • mają mniej niż 26 lat lub więcej niż 65
  • są członkami programu Dużej Rodziny
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy uzyskały świadczenie socjalne z pomocy społecznej
  • są kombatantem lub weteranem
  • są zagrożone lub ucierpiały przez katastrofę żywiołową lub awarię techniczną np. powódź

Gdzie można uzyskać darmową pomoc prawną?

Aby dostępność usługi nieodpłatnych porad prawnych była jak najlepsza, na terenie Polski znajduje się około 1500 punktów, do których mogą zgłosić się osoby zainteresowane. Warto wspomnieć, iż nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że nieodpłatna pomoc prawna zostanie udzielona w każdym miejscu bez względu na adres zamieszkania petenta. Lista placówek udzielających nieodpłatną pomoc prawną została umieszczona do wglądu online. Jak uzyskać bezpłatną poradę prawną? Pomoc można uzyskać po uprzednim umówieniu wizyty. Można zrobić to telefonicznie pod numerem danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub online.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są miejscami, do których mogą zgłosić się osoby poszukujące bezpłatnego wsparcia prawnika. Każdy powiat na terenie kraju posiada minimum dwa takie miejsca. Dodatkowe informacje można uzyskać:

Komu przysługuje darmowy adwokat?

O nieodpłatną pomoc prawną może starać się każda osoba, która takiego wsparcia potrzebuje. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia, w którym interesant potwierdza, iż samodzielnie nie jest w stanie opłacić usług prawniczych. Bezpłatne porady prawne stanowią idealne rozwiązanie dla osób w trudnym momencie życiowym. Warto korzystać z tego programu finansowanego przez państwo.

Jaki jest czas oczekiwania na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawej?

Nie można jednoznacznie określić, jaki jest czas oczekiwania na bezpłatną pomoc prawną. Wszystko jest zależne od ilości chętnych. Prawnicy przyjmują klientów zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Z tego względu warto od razu zgłosić się do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej aby czas oczekiwania był jak najkrótszy.

Liczba wyświetleń: 1195Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS