Nowa edycja programu Opieka 75+ – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Opublikowano:

Nowa edycja programu 75+

Program Opieka 75+ na rok 2023 zaakceptowany. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowało program 75+. Wsparcie dla seniorów 75+ w 2023 r.

Program Opieka 75+ na 2023

Obecna minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, iż program Opieka 75+ na rok 2023. W zakresie programu pomoc finansową na zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych seniorom. Z dofinansowania będą mogły skorzystać gminy do 60 tysięcy mieszkańców

Na co gminy mogą przeznaczyć dofinansowanie?

Środki pieniężne z programu Opieka 75+ mogą być przeznaczona na:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych (również specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób, które korzystały z usług programu w poprzedniej jego edycji i mają zostać kontynuowane.
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla petentów biorących udział w programie po raz pierwszy
  • w 2023 r. dofinansowanie zwiększonej liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku większym niż 75 lat.

Opieka 75+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od 2018 roku realizuje program "Opieka 75 plus". Program skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich o liczbie mieszkańców do 60 tys. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia, jeśli same świadczą usługę, np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Wsparcie w ramach programu Opieka 75+ polega na pokryciu do 60% przewidywanych kosztów realizowanego zadania. Jest to ogromne wsparcie zarówno dla gmin, jak i seniorów korzystających z usług opiekuńczych. 

Liczba wyświetleń: 1122Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS