Nowe przepisy w handlu internetowym. Co skontroluje skarbówka?

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Nowe przepisy w handlu internetowym. Co skontroluje skarbówka?

Nowe przepisy w handlu internetowym. Co kontroluje skarbówka? Niezbędna wiedza dla sprzedających online. Jakie dane trafią do skarbówki i jakie konsekwencje mogą spotkać sprzedawców działających na platformach e-commerce.

Nowe przepisy w handlu internetowym i ich wpływ na e-commerce

Czego skarbówka będzie szukać wśród sprzedawców online? Handel internetowy jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. To dynamiczne środowisko nieustannie podlega zmianom prawnym, które mają na celu uregulowanie rynku i zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa transakcji. Nowe przepisy dotyczące handlu w sieci, które skarbówka będzie miała za zadanie sprawdzić, wkraczają na platformy internetowe takie jak Allegro, OLX i Vinted.

Zmiany w sprzedaży na Vinted i OLX

Ostatnie zmiany wprowadzone przez Senat mają na celu zwalczanie unikania opodatkowania oraz wdrożenie dyrektywy DAC7 do prawa krajowego. Ta nowelizacja ma zrewolucjonizować handel online. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca, pod warunkiem, że uzyska aprobatę Prezydenta, który obecnie nie zgłasza zastrzeżeń do nowych przepisów.

Zbieranie danych przez platformy internetowe – na celowniku skarbówki

Platformy takie jak Allegro, Vinted czy OLX i inne będą teraz zobowiązane do zbierania szczegółowych informacji od sprzedawców, które następnie będą przekazywane organom podatkowym do weryfikacji. Przepisy zobowiązują platformy do zakończenia „procesu należytej staranności” do 31 grudnia 2024 roku oraz do składania określonych raportów dotyczących sprzedawców do 31 stycznia 2025 roku. Nieprzestrzeganie tych wymogów może skutkować nałożeniem kar na e-platformy.

  • Weryfikacja zarówno zarejestrowanych właścicieli firm, jak i osób prywatnych.
  • Sprzedawcy, którzy oferują lub udostępniają co najmniej 30 transakcji na platformie w ciągu roku, mogą podlegać obowiązkowi raportowania.
  • Kontrola podatkowa obejmie również sprzedaż towarów o łącznej wartości przekraczającej 2000 euro rocznie na danej platformie, niezależnie od liczby transakcji czy ofert.
  • Platformy muszą również raportować osoby wynajmujące nieruchomości lub oferujące usługi osobiste online.

Odpowiedzialność sprzedających i konsekwencje braku danych

Jeżeli sprzedawca nie dostarczy wymaganych informacji platformie, podmioty te najpierw zablokują wypłatę, a jeśli brak zgodności będzie się utrzymywał, konto sprzedawcy może zostać zawieszone. Szczególną uwagę zwraca się na tych, którzy prowadzą działalność online bez oficjalnie zarejestrowanych podmiotów.

Kto Zapłaci Więcej Podatku?

Zasadniczo przepisy dotyczyć będą tych sprzedawców, których wartość sprzedaży przekroczy 2 tys. euro lub złożą co najmniej 30 ofert w ciągu roku. Platformy takie jak Allegro, Vinted, czy OLX będą zobowiązane do przekazywania odpowiadających danych fiskusowi.

  • Działanie podobne do przedsiębiorcy: Sprzedający będący osobami fizycznymi często działają w sposób analogiczny do przedsiębiorców. Teraz, bez względu na to czy mają zarejestrowaną działalność, będą musieli się rozliczać z podatku.
  • Raportowanie sprzedaży i usług: To nie tylko sprzedaż towarów będzie podlegać raportowaniu, ale też usługi oferowane regularnie przez media społecznościowe czy inne platformy online.
  • Rygorystyczne kryteria: Raportowane będą osoby, które zaoferują co najmniej 30 towarów lub przekroczą roczną wartość sprzedaży 2 tys. euro. W przypadku usług liczyć się będzie każda oferta.

Kontrola skuteczności regulacji e-handlu

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie przejrzystości na rynku internetowym. Wdrożenie mechanizmów kontroli podatkowej w handlu internetowym odzwierciedla ewoluujący rynek cyfrowy i potrzebę odpowiednich środków, aby zapewnić, że wszyscy handlowcy płacą swoją należną część podatków. W miarę jak krajobraz e-commerce będzie się rozwijać i zmieniać, możemy spodziewać się kolejnych inicjatyw legislacyjnych mających na celu ochronę gospodarki i konsumentów.

Liczba wyświetleń: 62Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS