Nowelizacja ustawy o zasiłku pogrzebowym. O ile może wzrosnąć nowe świadczenie?

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Nowelizacja ustawy o zasiłku pogrzebowym. O ile może wzrosnąć nowe świadczenie?

Rząd planuje podwyższyć zasiłek pogrzebowy z 4 tys. zł do 7 tys. zł, co oznacza wzrost o 75%. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada tę podwyżkę, co ma na celu rekompensować rzeczywiste koszty pogrzebu.

Nowelizacja ustawy o zasiłku pogrzebowym

Zmiany w przepisach mogą istotnie wpłynąć na wysokość zasiłku pogrzebowego w Polsce. Zgodnie z najnowszymi informacjami, Rada Ministrów rozważa projekt nowelizacji ustawy o zasiłku pogrzebowym. Taka zmiana przepisów może mieć poważne konsekwencje dla osób potrzebujących wsparcia finansowego w trudnym czasie straty bliskiej osoby. Zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego może być kluczowym krokiem w zapewnieniu godziwego wsparcia dla rodzin, które stykają się z kosztami związanymi z pogrzebem.

Projekt nowelizacji ustawy jest obecnie przedmiotem analizy i dyskusji w ramach Rady Ministrów. Decyzja o ewentualnym wzroście zasiłku pogrzebowego będzie miała istotny wpływ na sytuację finansową rodzin w Polsce, szczególnie w kontekście rosnących kosztów usług pogrzebowych. Wzrost zasiłku pogrzebowego może przynieść ulgę dla wielu rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po utracie bliskiej osoby. Jednakże, konieczne jest dokładne przeanalizowanie propozycji nowelizacji oraz zapewnienie, aby zmiany w przepisach były zgodne z realnymi potrzebami i możliwościami budżetowymi państwa.

Rządowy projekt zakłada, że suma świadczenia może wzrosnąć z obecnych 4 tys. zł do kwoty 7 tys. zł. To wzrost o aż 75%. Co więcej, przewidziana jest również coroczna waloryzacja kwoty zasiłku, dzięki czemu będzie ona lepiej dostosowana do rzeczywistych kosztów i inflacji.

Zasiłek pogrzebowy w 2024

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł został ustalony i jest wypłacany od marca 2011 roku. Jest to kwota przewidziana do wsparcia osób zmarłych oraz ich rodzin, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ta forma świadczenia, mająca na celu złagodzenie obciążeń związanych z pochówkiem, stanowi istotny element polskiego systemu wsparcia społecznego, zapewniając godne pożegnanie dla zmarłych oraz wsparcie finansowe dla ich bliskich w trudnych chwilach straty.

Organizacja pogrzebu w Polsce wiąże się z rozmaitymi wydatkami, które często znacząco przekraczają obecnie przewidziane świadczenie. Szacunkowe koszty zwykłego pogrzebu wahają się między 8 a 10 tys. zł, przy czym w większych miastach mogą one być wyższe w porównaniu z mniejszymi miejscowościami czy wsią.

Podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego ma na celu zredukowanie obciążeń finansowych osób, które pokrywają koszty pochówku. Zmiana ta ma również ująć w większym stopniu rzeczywiste wydatki poniesione na organizację ceremonii pogrzebowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

  • Zasiłek pogrzebowy może wzrosnąć do 7 tys. zł.
  • Kwota zasiłku pogrzebowego będzie waloryzowana corocznie.
  • Celem zmian jest zniwelowanie obciążeń finansowych rodzin zmarłych.
  • Planowana nowelizacja ma wejść w życie w II kwartale 2024 roku.

Przewidywany termin wdrożenia

Zgodnie z zapowiedziami, projekt nowelizacji ustawy o zasiłku pogrzebowym ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2024 roku. Zmiany te mają poprawić sytuację finansową wielu rodzin w trudnym dla nich czasie.

Liczba wyświetleń: 575Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS