Nowy druk PIT-2 w wersji 9 – jak wypełnić, kto powinien złożyć PIT-2?

Nowy PIT-2 w 2023 roku

PIT-2, oświadczenie podatnika w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowy PIT-2 jak wypełnić? Kto składa PIT-2?

PIT-2 wersja 9 na 2023 r.

W związku ze zmianami w Polskim Ładzie od 2023 roku PIT-2 stanowić będzie kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Formularz PIT-2 powinien być przekazany przed rozliczeniem pierwszej zaliczki za danego pracownika. Może być on zastosowany w chwili podpisywania umowy i dołączony do teczek pracowniczych. W przypadku zmiany stanu, który został ustalony przy użyciu tego dokumentu, osoba powinna ponownie złożyć dokument potwierdzający stan na moment jego złożenia.

Należy wiedzieć, że złożenie PIT-2 nie jest obligatoryjne. Formularz może być złożony również w innej formie, jeżeli nie zawiera on określonego rodzaju świadczenia lub elementu ze składanych oświadczeń. W zależności od formy przyjętej przez zatrudniającego można złożyć deklarację w innej postaci.

Pracodawca powinien uwzględnić oświadczenie PIT-2 najpóźniej od miesiąca po tym, w którym je otrzymał, a w przypadku PIT-2 przekazywanych do organów rentowych – najpóźniej od drugiego miesiąca po tym, w którym ten organ otrzymał to oświadczenie.

Co zawiera druk PIT-2

W związku z faktem, iż od 2023 roku funkcjonował będzie nowy druk PIT-2, wielu podatników zastanawia się jak wypełnić taki dokument. W przygotowanym przez ustawodawcę wzorze zawarto aż 4 oświadczenia i 3 wnioski, które dotychczasowo były składane odrębnie.

PIT-2 w wersji 9 zawiera:

 • Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek – część C
 • Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem /  jako osoba samotnie wychowująca dziecko)
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów
 • Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
 • Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym

Jak wypełnić PIT-2 2023?

Każdy płatnik – osoba zatrudniona – musi pamiętać, że wypełnienie druku PIT-2 powinno być zrealizowane jedynie w częściach które dotyczą jego sytuacji. Oznacza to, że niektóre części dokumentu PIT-2 mogą zostać nieuzupełnione. Jak wypełnić formularz PIT-2? Na samym początku, konieczne jest wpisanie identyfikatora podatnika. Może być to numer PESEL (jeżeli pracownik jest osobą fizyczną niezarejestrowaną jako podatnik VAT lub nieprowadzącą działalności gospodarczej) lub NIP. Odpowiednie uzupełnienie dokumentu opiera się głównie na zaznaczaniu odpowiedniego pola lub pól. Poza zaznaczaniem kwadratów w części E wymagane jest wykreślenie niewłaściwej opcji.  Część K druku PIT-2 wymaga od interesanta złożenia podpisu.

Wypełnianie formularzy podatkowych może być skomplikowane. W niektórych przypadkach zaleca się skorzystanie z porady profesjonalnego doradcy podatkowego lub z dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów instrukcji i formularzy.

Kto musi złożyć PIT-2?

Złożenie dokumentu jakim jest PIT-2 w 2023 roku nie jest nakazane przepisami. Jeśli podatnik już wcześniej złożył oświadczenie w tej sprawie, będzie ono obowiązywać również w kolejnych latach. Jednak w sytuacji w której zmieniły się okoliczności, mogące wpłynąć na obliczenie zaliczki na podatek, podatnik musi wycofać lub zmienić wcześniej złożone oświadczenie. Może to zrobić poprzez złożenie nowego druku. Jeśli chce:

 • zmienić wcześniej złożone oświadczenie, powinien wypełnić pozycję 6 w części C formularza PIT-2
 • wycofać wcześniej złożone oświadczenie, powinien wypełnić pozycję 7 w części C formularza

Nowy wzór PIT-2 – czy pracownicy powinni ponownie złożyć oświadczenia w 2023 roku? Złożenie dokumentu jest kwestią indywidualną, do przekazania druku PIT-2 zobowiązani są pracownicy których uprzednio złożone deklaracje nie są już zgodne z prawdą.

Liczba wyświetleń: 1165Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS