PKP Cargo traci udziały w polskim rynku – konsekwencja spadku przewozów węgla

PKP Cargo traci udziały w polskim rynku – konsekwencja spadku przewozów węgla

PKP Cargo traci udziały w polskim rynku to m.in. konsekwencja spadku przewozów węgla, rud metali i kontenerów. Utrzymanie obecnej bazy klientów i akwizycja nowych zdecydują o przyszłej pozycji rynkowej grupy.

PKP Cargo traci udziały w polskim rynku transportu

W ubiegłym roku PKP Cargo odnotowało spadek udziałów w polskim rynku przewozów towarowych, co jest konsekwencją spadku przewozów węgla, rud metali i kontenerów. Kluczowe dla przyszłej pozycji rynkowej grupy będzie utrzymanie obecnej bazy klientów i akwizycja nowych.

Wyniki finansowe PKP Cargo

Grupa kapitałowa PKP Cargo osiągnęła w ubiegłym roku przychody na poziomie 5,49 mld zł, EBITDA 1,08 mld zł, natomiast zysk netto wyniósł 82,1 mln zł. Mimo że sprzedaż zwyżkowała o 1,9%, a EBITDA o 1,6% w porównaniu do roku 2022, zysk netto zmalał o 44,5%. Ten spadek rentowności wynika z kilku czynników, w tym z powolnienia gospodarczego i produkcji przemysłowej oraz wpływu wojny w Ukrainie na transport wschód-zachód.

Powody spadku udziałów w rynku

  • Spadek przewożonej masy ładunków o 6,8%.
  • Spadek pracy przewozowej o 1,4%.
  • Zmniejszenie udziałów grupy PKP Cargo w rynku o 4,4 pkt. proc. pod względem masy oraz o 6 pkt. proc. pod względem pracy przewozowej.

Sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna miała istotny negatywny wpływ na branżę, zwłaszcza na ilości transportowanego węgla, rud metali i kontenerów, które są kluczowe dla przychodów PKP Cargo. Dodatkowo firma angażowała się w strategiczne zadania związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, co ograniczyło jej potencjał w innych obszarach.

Działania naprawcze i przewozy intermodalne

Zarząd PKP Cargo w odpowiedzi na trudną sytuację rynkową koncentruje się na realizacji kompleksowych działań naprawczych, które mają na celu podniesienie efektywności firmy. Są one skoncentrowane na przewozach, handlu oraz utrzymaniu taboru. Kluczowym elementem jest również przewozy intermodalne – perspektywiczny segment, w którym firma planuje intensywną akwizycję nowych partnerów.

Maciej Jankiewicz, p.o. prezesa PKP Cargo, podkreśla znaczenie elastyczności operacyjnej i sprawnego zarządzania dla poprawy sytuacji biznesowej i finansowej spółki. Zarząd planuje również rewizję planów inwestycyjnych, aby były one bardziej racjonalne i dostosowane do aktualnych potrzeb rynku.

Liczba wyświetleń: 163Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS