Praca zdalna nie tak popularna w polskich firmach. Najnowsze statystyki

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Praca zdalna nie tak popularna w polskich firmach. Najnowsze statystyki

Praca zdalna to temat gorący w Polsce. Z najnowszych statystyk Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że jedna czwarta polskich firm nie wprowadza pracy zdalnej z powodu specyfiki działalności. Tymczasem badania pokazują, że praca hybrydowa może być efektywnym kompromisem pomiędzy potrzebami pracowników i pracodawców oraz wyzwaniami rynku pracy.

Praca zdalna – nowy trend na polskim rynku pracy

Zgodnie z najnowszymi statystykami przedstawionymi przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), praca zdalna stała się nieodłącznym elementem polskiego rynku pracy, choć nie w każdej firmie zdobyła równie silną pozycję. Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na sposób organizacji pracy, przyspieszając przejście na zdalny lub hybrydowy model świadczenia obowiązków zawodowych.

Adaptacja firm do pracy zdalnej

Ostatnie badania PIE, przeprowadzone w grudniu 2023 roku na próbie 1000 firm, pokazały, że 33% firm wprowadziło możliwość pracy zdalnej bądź hybrydowej, co wiąże się z kombinacją pracy wykonywanej zdalnie i stacjonarnie. Warto jednak zaznaczyć, że 41% przedsiębiorstw nie dopuszcza takiej formy pracy i nie ma w planach jej wprowadzenia. Dodatkowo, 25% firm akcentuje, że natura ich działalności nie pozwala im na wprowadzenie pracy zdalnej.

Produktywność pracy zdalnej

Radosław Zyzik z PIE wskazuje, że ocena produktywności pracy zdalnej nie daje jednoznacznych wyników. Pierwsze badania sugerowały wzrost produktywności o 4,6%, natomiast późniejsze studia wykazywały obniżkę produktywności nawet o 20% u niektórych grup zawodowych, takich jak pracownicy IT czy call center. Mimo to, badania zrealizowane przez Uniwersytet Harvarda na temat pracy zdalnej z dowolnego miejsca (WFA) wskazują na wzrost produktywności o 4,4% w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych w USA.

Korzyści pracy hybrydowej

Z kolei praca hybrydowa wydaje się być wyważonym kompromisem między oczekiwaniami pracowników a wymaganiami pracodawców. Jak wykazały badania z 2022 roku, umożliwiająca częściową pracę z domu podnosi poziom szczęścia pracowników i redukuje ich skłonność do zmiany pracy. Dodatkowo, zespoły, które zmieniły model pracy ze stacjonarnej na zdalną, zaczęły publikować bardziej przełomowe prace naukowe, co wiązało się z lepszym wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod organizacji pracy.

  • 33% firm w Polsce wprowadziło pracę zdalną lub hybrydową
  • 41% przedsiębiorstw nie przewiduje wprowadzenia pracy zdalnej
  • Specyfika działalności 25% firm uniemożliwia wprowadzenie pracy zdalnej

Definicja pracy zdalnej według ustawy

Zgodnie z definicją ustawną, praca zdalna to wykonanie pracy w pełni lub częściowo w miejscu wybranym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Może ona być świadczona chociażby pod adresem zamieszkania pracownika, przy użyciu środków pozwalających na porozumiewanie się na odległość.

Praca zdalna i hybrydowa niewątpliwie zmieniły oblicze rynku pracy w Polsce. Wprowadzenie tych form świadczenia pracy przynosi zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości dla pracowników oraz pracodawców. Różnice w produktywności i efekty współczesnych narzędzi pracy zdalnej wskazują, że każda firma musi dostosować strategię zarządzania do własnych potrzeb i specyfiki, aby w pełni wykorzystać potencjał pracy poza tradycyjnym biurem.

Liczba wyświetleń: 281Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS