Praca zdalna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy. Co obejmą kontrole PIP?

Praca zdalna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy. Co obejmą kontrole PIP?

Plany Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące kontroli pracy zdalnej oraz przestrzegania przepisów związanych z nowymi regulacjami wprowadzonymi do Kodeksu Pracy. Inspektorzy planują przeprowadzić aż 60,000 kontroli w 2024 roku, zwracając uwagę między innymi na organizację pracy zdalnej i przestrzeganie przepisów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Praca zdalna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy - przegląd planowanych działań PIP w 2024 roku

W roku 2024 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) skupi się na kontrolach przestrzegania przepisów związanych z pracą zdalną, które zostały wprowadzone w 2023 roku poprzez nowelizację Kodeksu pracy. Obejmą one także implementację unijnej dyrektywy work-life balance. Celem jest sprawdzenie, jak polskie firmy wprowadzają w życie te nowe regulacje i czy przestrzegają zasad prawidłowego zatrudnienia.

Jakie aspekty pracy zdalnej skontroluje PIP?

  • Kontrola prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Sprawdzanie czasu pracy, wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń,
  • Ocena przestrzegania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców,
  • Zgodność z przepisami o czasie pracy administracji publicznej,
  • Stosowanie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • Przestrzeganie prawnej ochrony pracy – edukacja,
  • Realizacja przepisów o pracowniczych planach kapitałowych.

Nowe wyzwania w kontekście pracy zdalnej i work-life balance

Kontrole pracy zdalnej to nowe zadanie dla inspektorów, którzy w 2024 roku będą weryfikować, czy firmy właściwie stosują przepisy dotyczące organizacji pracy zdalnej oraz czy pracownicy otrzymują konieczne materiały i narzędzia do pracy. Niezwykle ważnym aspektem będzie również kontrola przestrzegania wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym oceny ryzyka czy informacje o zasadach wykonywania pracy zdalnej.

Dodatkowo, inspektorzy PIP zwrócą szczególną uwagę na warunki realizacji work-life balance, weryfikując między innymi, czy nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem są prawidłowo udzielane i spełnione zgodnie z przepisami. To kluczowy element dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Ważne informacje dla pracodawców i pracowników

Inspektorzy PIP będą monitorować rynek pracy, zwracając uwagę nie tylko na aspekty formalne, ale także na to, w jaki sposób przepisy te są przekładane na praktykę w środowisku pracy. Zrozumienie obowiązujących zasad i ich właściwe stosowanie ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania prawidłowych warunków pracy i uniknięcia potencjalnych konsekwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Te działania mogą wpłynąć nie tylko na funkcjonowanie firm i instytucji, ale również na komfort pracy zdalnej i satysfakcję pracowników. Z tego względu pracodawcy powinni już teraz zweryfikować swoje procedury oraz dostosować się do wymagań, aby uniknąć problemów podczas nadchodzących kontroli.

Liczba wyświetleń: 125Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS