Praca zdalna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy. Co obejmą kontrole PIP?

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Praca zdalna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy. Co obejmą kontrole PIP?

Plany Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące kontroli pracy zdalnej oraz przestrzegania przepisów związanych z nowymi regulacjami wprowadzonymi do Kodeksu Pracy. Inspektorzy planują przeprowadzić aż 60,000 kontroli w 2024 roku, zwracając uwagę między innymi na organizację pracy zdalnej i przestrzeganie przepisów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Praca zdalna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy - przegląd planowanych działań PIP w 2024 roku

W roku 2024 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) skupi się na kontrolach przestrzegania przepisów związanych z pracą zdalną, które zostały wprowadzone w 2023 roku poprzez nowelizację Kodeksu pracy. Obejmą one także implementację unijnej dyrektywy work-life balance. Celem jest sprawdzenie, jak polskie firmy wprowadzają w życie te nowe regulacje i czy przestrzegają zasad prawidłowego zatrudnienia.

Jakie aspekty pracy zdalnej skontroluje PIP?

  • Kontrola prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Sprawdzanie czasu pracy, wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń,
  • Ocena przestrzegania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców,
  • Zgodność z przepisami o czasie pracy administracji publicznej,
  • Stosowanie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • Przestrzeganie prawnej ochrony pracy – edukacja,
  • Realizacja przepisów o pracowniczych planach kapitałowych.

Nowe wyzwania w kontekście pracy zdalnej i work-life balance

Kontrole pracy zdalnej to nowe zadanie dla inspektorów, którzy w 2024 roku będą weryfikować, czy firmy właściwie stosują przepisy dotyczące organizacji pracy zdalnej oraz czy pracownicy otrzymują konieczne materiały i narzędzia do pracy. Niezwykle ważnym aspektem będzie również kontrola przestrzegania wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym oceny ryzyka czy informacje o zasadach wykonywania pracy zdalnej.

Dodatkowo, inspektorzy PIP zwrócą szczególną uwagę na warunki realizacji work-life balance, weryfikując między innymi, czy nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem są prawidłowo udzielane i spełnione zgodnie z przepisami. To kluczowy element dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Ważne informacje dla pracodawców i pracowników

Inspektorzy PIP będą monitorować rynek pracy, zwracając uwagę nie tylko na aspekty formalne, ale także na to, w jaki sposób przepisy te są przekładane na praktykę w środowisku pracy. Zrozumienie obowiązujących zasad i ich właściwe stosowanie ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania prawidłowych warunków pracy i uniknięcia potencjalnych konsekwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Te działania mogą wpłynąć nie tylko na funkcjonowanie firm i instytucji, ale również na komfort pracy zdalnej i satysfakcję pracowników. Z tego względu pracodawcy powinni już teraz zweryfikować swoje procedury oraz dostosować się do wymagań, aby uniknąć problemów podczas nadchodzących kontroli.

Liczba wyświetleń: 227Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS