Prezes IDM: Polski rynek kapitałowy jest niedorozwinięty

Prezes IDM: Polski rynek kapitałowy jest niedorozwinięty

Prezes IDM stwierdza, że polski rynek kapitałowy jest niedorozwinięty, a rzeczywistość rynkowa w kraju uległa skrzywieniu. Wskazuje na znikome zainteresowanie Polaków inwestowaniem w akcje oraz rosnący udział depozytów bankowych.

Polski rynek kapitałowy - stan obecny i perspektywy rozwoju

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, podczas konferencji rynku kapitałowego „Ambicje Polski a potencjał ich realizacji – rynek kapitałowy w służbie gospodarce”, otwarcie wypowiedział się na temat kondycji polskiego rynku kapitałowego. Zdaniem eksperta, choć polski rynek posiada ogromny potencjał, wciąż pozostaje niedorozwinięty.

Problemy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Niestabilność i brak adekwatnego wsparcia od strony decydentów politycznych, to tylko niektóre z problemów, z którymi zmaga się polski rynek kapitałowy. Reforma OFE, jak również lekceważenie interesów akcjonariuszy mniejszościowych przez spółki z udziałem państwa, znacząco wpłynęły na obniżenie stopy zwrotu z inwestycji.

Zachęty i ulgi podatkowe jako sposób na ożywienie rynku

Markiewicz sugeruje, że zniesienie podatku Belki, przynajmniej do pewnego poziomu dochodu, może przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestowaniem w akcje. Kluczowe jest tutaj stworzenie systemu podatku giełdowego, który efektywnie zachęciłby Polaków do długoterminowego oszczędzania, jednocześnie nie hamując ich przed podejmowaniem ryzyka inwestycyjnego.

Co może czekać polski rynek kapitałowy?

Innowacyjność i transformacja energetyczna jako cele strategiczne – aby wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz przeprowadzić efektywną transformację energetyczną, niezbędne jest zastosowanie skutecznych rozwiązań wspierających rynek kapitałowy. Innowacyjność i dynamiczny rozwój firm powinny iść w parze z możliwościami ich finansowania, a rynek kapitałowy oferuje tutaj szerokie perspektywy.

  • Poprawa struktury oszczędności gospodarstw domowych
  • Promocja inwestowania w polskie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie
  • Stworzenie atrakcyjnych warunków podatkowych dla inwestorów

Wyzwania i możliwości

W obliczu wysokiego udziału depozytów bankowych w PKB, rynek kapitałowy może stanowić alternatywne źródło finansowania dla przedsiębiorstw. Zdaniem Markiewicza, reforma podatkowa oraz zmiana podejścia władz do roli rynku kapitałowego mogą przynieść szereg pozytywnych zmian dla polskiej gospodarki.

Konferencja rynku kapitałowego w Bukowinie zbliża się wielkimi krokami, a tematy poruszane przez ekspertów rynku będą miały bezpośredni wpływ na przyszłe działania i strategie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zachęcamy do śledzenia relacji i dyskusji, które bez wątpienia dostarczą wartościowej wiedzy dla inwestorów indywidualnych oraz całej branży.

Liczba wyświetleń: 126Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS