Program dla Bieszczad

Opublikowano:

Program dla Bieszczad

Założenia strategicznego Programu dla Bieszczad. Wieloetapowy projekt rozwoju terenów bieszczadzkich. Zasięg geograficzny programu dla Bieszczad.

Program dla Bieszczad został opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z innymi instytucjami centralnymi, samorządem województwa podkarpackiego, powiatami i gminami bieszczadzkimi. Ma on na celu wsparcie rozwoju Bieszczadów poprzez połączenie środków krajowych i sił lokalnych.

Celem programu jest umożliwienie zrównoważonego rozwoju tego obszaru zgodnie z jego walorami przyrodniczymi i potencjałem turystycznym. Program dla Bieszczad promuje wzrost gospodarczy poprzez inwestycje w infrastrukturę i projekty społeczne. Koncepcja będzie uzupełniana o kolejne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Założenia Programu dla Bieszczad

Bieszczady są jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym i turystycznym miejsc w naszym kraju. Jednocześnie charakteryzują się słabą dostępnością komunikacyjną. Stanowi to poważną barierę rozwojową. Utrudnia również mieszkańcom dostęp do usług publicznych – lekarzy, urzędów. W ofercie brakuje wysokiej jakości miejsc pracy. Z tego względu osoby młode przenoszą się do większych ośrodków miejskich w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji lub dobrze płatnej pracy. Program dla Bieszczad ma na celu zminimalizowanie tego rozwijającego się trendu. Twórcy planu skoncentrowali się na czterech najważniejszych sektorach.

Kluczowe jest przeciwdziałanie wykluczenia obszaru poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej i poprawę dostępu do usług. Z drugiej strony konieczna jest ochrona zasobów naturalnych, występujących w Bieszczadach. 

Program dla Bieszczad zakłada, że działania powinny być skoncentrowane wokół 4 osi: dla mieszkańców, zasobów naturalnych, firm lokalnych oraz turystyki. Wyróżnia się cztery osie programu:

 • Bieszczady bliskie – gwarancja bezpiecznej droga do szkoły lub pracy, komfortowe i szybkie połączenia z miastami regionalnymi, a także wygodny dojazd dla turystów.
 • Bieszczady dla mieszkańców – stworzenie dogodnej przestrzeni dla życia, co pozwoli lepiej zagospodarować tereny mieszkalne w Bieszczadach. Lepszy dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Innymi słowy, Bieszczady mają być miejscem przyjaznym do życia.
 • Bieszczady zielone – czysta energia, czyste rzeki i Jezioro Solińskie.  
 • Bieszczady przedsiębiorcze – stworzenie na obszarze Bieszczad kompleksowej i konkurencyjnej marki turystycznej.

Program dla Bieszczad – zasięg terytorialny

Program dla Bieszczadów skierowany jest do obszarów położonych w czterech powiatach: Bieszczady, Lesko, Sanok i Przemyśl. Obejmuje 12 gmin wskazanych w regionalnym Programie Strategicznego Rozwoju Bieszczadów. Mowa tu o:

 • powiat bieszczadzki:
  • Czarna
  • Lutowiska
  • Ustrzyki Dolne
 • powiat leski:
  • Baligród
  • Cisna
  • Lesko
  • Olszanica
  • Solina z siedzibą w Polańczyku
 • powiat sanocki:
  • Komańcza
  • Tyrawa Wołoska
  • Zagórz
 • powiat przemyski:
  • Bircza

Liczba wyświetleń: 804Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS