Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy w 2023 roku

Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy w 2023 roku

Urząd Skarbowy wyliczy najkorzystniejsze dla podatnika rozliczenie PIT w 2023 roku. Zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37 bez ulgi dla klasy średniej.

Ministerstwo Finansów poinformowało – podatnicy których rozliczenie podatkowe z ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według obowiązujących zasad mogą liczyć na zwrot różnicy podatku. Jak wynika ze wstępnych wyliczeń średnio jedna na 1000 osób uzyska zwrot podatku z Urzędu Skarbowego.

Urząd Skarbowy wyliczy najkorzystniejszą dla podatnika metodę rozliczenia

Podatnicy zeznania PIT-36 lub PIT-37 będą musieli złożyć od w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023. Ministerstwo Finansów przypomniało, że podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) należy złożyć formularz PIT-36 lub PIT-37 w jednej z trzech wersji: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Warto pamiętać, że zeznanie PIT-37 które nie zostanie zmienione przez podatnika automatycznie 2 maja zostanie przepisane na kolejny rok.

PIT bez ulgi dla klasy średniej

Ministerstwo Finansów poinformowało, że podatnicy nie będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2022 r. Ulga została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej, w której stawka podatku wynosi 12%, a kwota wolna od podatku to 30 tys. zł z progiem dochodowym 120 tys. zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 32%.

Ministerstwo zaznaczyło, że dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może być korzystniejsze. Według szacunków resortu dotyczy to jednej osoby na tysiąc. W celu zapewnienia, że żaden podatnik nie straci na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik danego Urzędu Skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej. W przypadku gdy podatnik osiągnął przychody w wysokości od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł i złoży zeznanie PIT-36 lub PIT-37 w obecnym wariancie formularza z wyborem sposobu rozliczenia (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci), przychody pochodzą ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub pozarolniczej działalności gospodarczej naczelnik obliczy podatek hipotetyczny i porówna go z tym wyliczonym według obecnego prawa podatkowego.

Hipotetyczny podatek wyliczony przez Urząd Skarbowy nie będzie wymagał od podatnika dodatkowych dokumentów czy innych ingerencji. Rachunki zostaną wykonane na podstawie danych wskazanych w deklaracji PIT. 

W przypadku gdy Urząd Skarbowy wyliczy podatek z ulgą dla klasy średniej i będzie on niższy od tego w złożonej deklaracji wówczas zostanie przesłany zwrot. Osoby których zwrot będzie dotyczył zostaną o tym poinformowane listownie. Sam zwrot podatku Urząd Skarbowy prześle do 45 dni, jeżeli zeznanie było złożone online. Dla podatników którzy zdecydowali się przekazać dokumenty w formie papierowej, termin zwrotu podatku wyniesie do trzech miesięcy.

Liczba wyświetleń: 1901Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS