Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce?

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce?

Kto może się zgłosić do RPO, w jaki sposób oraz jak wygląda sposób jego postępowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje.


Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka, pomaga ofiarom dyskryminacji, opracowuje i wydaje zalecenia dotyczące problemów z dyskryminacją.

Kto może zgłosić się o pomoc do RPO?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosić się może każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec znajdujący się pod władzą RP, grupa obywateli lub dana organizacja  jeśli stwierdzą, że ich prawa zostały naruszone.

Sposób postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich

Pierwsze Rzecznik sprawdza fakty opisane przez osobę skarżącą, jeśli stwierdzi, że zostały naruszone zasady równego traktowania, występuje wówczas do właściwych instytucji o usunięcie naruszenia, a następnie kontrolować realizację wydanych zaleceń. Może on wystąpić o wszczęcie postępowania cywilnego lub administracyjnego.

Jak złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich?

Jeśli uważamy, że nasze prawa zostały naruszone przez instytucje władzy publicznej, możemy złożyć wniosek do RPO. Należy w nim podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładnie opisać czego dotyczy sprawa. Wniosek możemy złożyć za pomocą poczty, formularza elektronicznego poprzez stronę rpo.gov.pl lub osobiście w Biurze RPO. Wniosek ten jest wolny od jakichkolwiek opłat. Rzecznik Praw Obywatelskich nie weźmie pod uwagę wniosków anonimowych.

Liczba wyświetleń: 159