Skarbówka uderza w „fikcyjne samozatrudnienie”

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Skarbówka uderza w „fikcyjne samozatrudnienie”

Skarbówka uderza w „fikcyjne samozatrudnienie” - szef KAS uzasadnił odmowę wydania opinii zabezpieczającej dla spółki zmieniającej umowy o pracę na B2B jako działania mające na celu wyłącznie korzyści podatkowe.

Fikcyjne Samozatrudnienie - konsekwencje zmiany umowy o Pracę na B2B

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyraził opinię, że zmiana umowy o pracę na B2B może być rozumiana jako próba fikcyjnego samozatrudnienia. Stanowisko to pojawiło się w odpowiedzi na działania spółki, która chciała przekształcić stosunki pracy swoich pracowników w działalność gospodarczą. W świetle najnowszych wydarzeń, firmy planujące restrukturyzację i zmianę formy zatrudnienia powinny przemyśleć swoje strategie. Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej w sprawie spółki akcyjnej, która zamierzała założyć spółkę zależną i przenieść na nią swoich pracowników jako niezależnych kontrahentów.

Kiedy zmiana na B2B może budzić wątpliwości?

Jest kilka czynników, które mogą sprawić, że zmiana umów będzie widziana jako fikcyjne samozatrudnienie. Do takich należą:

  • Brak rzeczywistej zmiany warunków wykonywania pracy,
  • Zmiany wprowadzane wyłącznie dla korzyści podatkowych,
  • Budzenie podejrzeń o niedozwoloną optymalizację podatkową.

Przejście na kontrakt B2B powinno być dokładnie przemyślane i skonsultowane z ekspertami, aby uniknąć problemów z organami skarbowymi.

Co oznacza stanowisko szefa KAS dla pracodawców?

Decyzja szefa KAS może mieć daleko idące konsekwencje dla praktyk restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. W kontekście ostatnich interpretacji i opinii szefa KAS, pracodawcy mogą potrzebować dodatkowych konsultacji prawnych przed wprowadzeniem zmian w strukturach zatrudnienia.

Pracodawcy planujący przekształcenia powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

  • Potencjalne ryzyko zakwestionowania przez KAS zamiaru optymalizacji podatkowej,
  • Ważność posiadania rzetelnych przesłanek ekonomicznych do zmiany umów,
  • Znaczenie konsultacji z doradcami podatkowymi przed podjęciem decyzji.

Firmy muszą być świadome ryzyka związanego z przejściem na samozatrudnienie. Szef KAS wskazuje, że działania mające na celu uzyskanie korzyści podatkowych przez zmianę umów o pracę na kontrakty B2B mogą być uznane za fikcyjne samozatrudnienie. To ma istotne konsekwencje dla podejmowanych strategii zatrudnienia i wymaga uwzględnienia w planach działania każdej firmy.

Liczba wyświetleń: 80Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS