Transformacja Śląska

Opublikowano:

Transformacja Śląska

Rozwój województwa śląskiego, wdrożenie uchwały antysmogowej. Sprawiedliwa transformacja Śląska, zmniejszenie wydobycia węgla, reformy górnictwa.

W związku z faktem, iż powoli Śląsk staje się jednym z najcieplejszych obszarów Polski rozpoczęto działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza. Działania Funduszu Transformacji Śląska mają przynieść poprawę sytuacji mieszkańców i przedsiębiorców.

Utworzenie Funduszu Transformacji Śląska

Powstanie Funduszu Transformacji Śląska jest bezpośrednio związane z umową społeczną zawartą pomiędzy górniczymi związkami zawodowymi a rządem.

Do zadań jakie mają być prowadzone przez Fundusz Transformacji Śląska należy między innymi zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych. Według planu Śląsk ma przejść transformację, dzięki której na tym terenie zostaną uruchomione nowe sektory gospodarki, co kolei będzie impulsem do utworzenia nowych miejsc zatrudnienia. 

“Utworzenie Funduszu było od dawna oczekiwane. To szansa na rozwój całego Śląska. Pomoże on w budowaniu nowych i innowacyjnych sektorów gospodarki. Wesprze też utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Fundusz będzie miał wpływ zarówno na małe jak i na duże firmy, a pośrednio także na życie wielu mieszkańców regionu” – powiedział Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii

Fundusz Transformacji Śląska w głównej mierze musi skupić się na przeciwdziałaniu powstawania negatywnych skutków związanych z wygaszaniem funkcjonujących na Śląsku kopalni. Mowa tu również o wsparciu przedsiębiorców którzy w związku z transformacją niejako narzucono rezygnację z prowadzenia działalności lub mocne ograniczenie jej działań. Warto dodać, że osoby prowadzące działalność poza Śląskiem, które również zostały dotknięte skutkami transformacji mogą liczyć na wsparcie.

Według zapowiedzi Fundusz Transformacji Śląska ma zostać wsparty kwotą 800 mln złotych. Kwota ta ma być wypłacona w ciągu 10 lat już od 2024 roku.

Założenia projektu Transformacji Śląska

W głównej mierze realizowane mają być zadania ze wspomnianej wyżej umowy. Zagwarantowano zatrudnienie oraz przyznanie dodatkowych świadczeń socjalnych dla górników. Jest to szczególnie istotne patrząc pod kątem jakim zawodem jest górnictwo. W wielu przypadkach jest to wielopokoleniowa tradycja która w związku z przeprowadzaną Transformacją Śląska.

Fundusz Transformacji Śląska ma również podjąć się zadań mających na celu wsparcie przedsiębiorców i mieszkańców między innymi poprzez udzielanie pożyczek czy emisję obligacji. Przewidziano również możliwość nabywania udziałów i akcji spółek.

Liczba wyświetleń: 612Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS