UDT – Urząd Dozoru Technicznego

Opublikowano:

Urząd Dozoru Technicznego

Testy UDT online, uprawnienia UDT. Jak wygląda egzamin UDT? Zadania Urzędu Dozoru Technicznego. Portal eUDT logowanie. Wydziały Urzędu Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego

Skrót UDT pochodzi od nazwy Urząd Dozoru Technicznego. Celem działania UDT jest zapewnienie działania bezpieczeństwa podczas korzystania z instalacji technicznych oraz urządzeń. Warto wiedzieć, że Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się również szkoleniem fachowców. Dodatkowo uczestnicy kursów UDT mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Jako że Urząd dozoru technicznego nie jest najwyższą jednostką w hierarchii musi być sprawowana kontrola nad jego działaniami. Obecnie Urząd Dozoru Technicznego podlega Ministrowi Rozwoju i Technologi.

Prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego działania są jasno skoncentrowane na trzech filarach:

 • czynności certyfikacyjne
 • szkolenia
 • badania i eksperymenty

Urząd Dozoru Technicznego sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami które podczas pracy mogą zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Z tego powodu UDT dokonuje okresowych kontroli obiektów. Jakie urządzenia podlegają dozorowi UDT? Zgodnie z obecnymi przepisami Urząd Dozoru Technicznego kontroluje urządzenia zaliczane do ciśnieniowych takich jak rurociągi czy kotły, a zbiorniki bezciśnieniowe oraz niskociśnieniowe.

Urząd Dozoru Technicznego zadania

Badania techniczne UDT przeprowadzane są przed pierwszym przystąpieniem do rozpoczęcia pracy. Osoba wyspecjalizowana razem z osobą upoważnioną przeprowadza testy eksploatacyjne imitujące korzystanie ze sprzętu w normalnych warunkach pracy. Badanie techniczne UDT polega również na odpowiednim oznakowaniu sprzętu przez kontrolera. Urząd dozoru technicznego sprawdza również przeprowadzane naprawy i modernizacje. Poza tym Urząd Dozoru Technicznego poświadcza kwalifikację petentów którzy zajmują się obsługą i konserwacją urządzeń podlegających pod UDT, a także wykonują osób które zajmują się czynnościami takimi jak spawanie, zgrzewanie lutowanie maszyn podlegających pod instytucje.

Zadania UDT:

 • Przeprowadzanie badań urządzeń technicznych
 • Kontrola napraw urządzeń podlegających pod UDT
 • Sprawdzanie warunków i poprawności wytwarzania urządzeń technicznych które podlegają UDT oraz tych nieobjętych dyrektywami unijnymi
 • Wydawanie kwalifikacji konserwatorom i pracownikom technicznym
 • Autoryzacja zakładów wytwarzających części, elementy i urządzenia techniczne oraz prowadzących naprawy osprzętu
 • Akceptacja laboratoriów badawczych prowadzących badania urządzeń technicznych
 • Uchwalanie programów szkoleń dla pracowników obsługi i konserwacji urządzeń

Instytucja regularnie przeprowadza kontrole sprzętu, obecnie Urząd Dozoru Technicznego dokonuje przeglądu okresowego podnośników raz w roku.

Testy UDT

W celu uzyskania wybranych uprawnień czy kwalifikacji związanych z urządzeniami technicznymi wymagane jest, aby zdać przygotowane przez UDT testy. Aby umiejętności zostały potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego warto rozwiązywać testy UDT online. Poprzez ciągła praktykę można w łatwy sposób poszerzać wiedzę. Teoretyczny test UDT polega na zaznaczaniu odpowiedzi na przygotowane przez komisje pytania. Jeżeli chodzi o pytania na teście teoretycznym UDT, zakrawają one o wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ale również przepisów dozoru technicznego, budowy podstawowych maszyn takich jak wózek widłowy (w przypadku testu UDT na wózek widłowy), a także wymagań stawianych przez prawo wobec operatora maszyn technicznych. Należy wiedzieć, że testy UDT weryfikują również umiejętności odczytywania diagramów udźwigu. 

Egzamin UDT

Jak wygląda egzamin UDT? Takie informacje warto znać przez przystąpieniem do testu. Aktualnie egzamin UDT składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Test UDT składa się z 15 pytań, aby został uznany za pozytywny osoba zdająca musi odpowiedzieć na minimum 11 pytań. Oczywiście bez pozytywnego wyniku teoretycznego testu UDT nie ma możliwości podejść do egzaminu praktycznego.

Kolejna część egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego polega na weryfikacji umiejętności praktycznych petenta. Egzaminator wyznacza zadania które mają sprawdzić poprawność wykonywania pracy, a także wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Aby zdać egzamin UDT, należy otrzymać pozytywny wynik z części teoretycznej i praktycznej

Uprawnienia UDT

Kto jest zobowiązany przez prawo do posiadania uprawnień UDT? Wszystkie osoby podejmujące prace polegającą na

 • spawaniu
 • lutowaniu
 • zgrzewaniu
 • przeróbce plastycznej i obróbce cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych
 • wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego
 • obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Obowiązek taki posiadają zarówno pracownicy instytucji z Polsce jak i zza granicy. Uprawnienia UDT przyznawane są po pozytywnym ukończeniu egzaminu. Warto wiedzieć, że wydawane przez UDT uprawnienia obowiązują na terenie Polski. Chcąc podjąć pracę za granicą, należy skontaktować się z tamtejszym organem wydającym zezwolenia. 

UDT logowanie

Wszyscy klienci Urzędu Dozoru Technicznego mogą skorzystać ze specjalnego  portalu eUDT. Witryna udostępnia informacje na temat urządzeń technicznych, a także terminach badań. Jak przebiega logowanie UDT? Nowi użytkownicy muszą przejść przez proces rejestracji poprzez wypełnienie formularza. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie danych poprzez kliknięcie w przesłany na podany adres poczty elektronicznej link. Weryfikacja danych odbywa się w jednym ze stacjonarnych oddziałów UDT. Po osobistej weryfikacji pozostaje jedynie aktywacja konta. UDT Logowanie umożliwia również poprzez Profil Zaufany. Logowanie takim sposobem nie wymaga potwierdzania w oddziale.

Urząd Dozoru Technicznego oddziały

Na terenie Polski znajduje się 10 oddziałów terenowych Urzędu Dozoru Technicznego, a także 22 biura. W każdym z województw dostępny jest przynajmniej jeden wydział UDT. Wszystkie oddziały UDT, a także dane kontaktowe do poszczególnych jednostek dostępne są na stronie internetowej urzad.info.pl.

Liczba wyświetleń: 2082Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS