UE dofinansuje drogi we wschodniej Polsce – prawie 2,4 mld zł z unijnych funduszy na budowę i modernizacje dróg wojewódzkich

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

UE dofinansuje drogi we wschodniej Polsce – prawie 2,4 mld zł z unijnych funduszy na budowę i modernizacje dróg wojewódzkich

Regiony we wschodniej Polski otrzymają 2,4 mld zł z unijnych funduszy na budowę i modernizacje dróg wojewódzkich. Największe wsparcie trafi na warmińsko-mazurskie.

Unijne Fundusze na rozwój dróg we wschodniej Polsce

Regiony wschodniej Polski zyskają znaczące wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej, bowiem prawie 2,4 mld złotych z unijnych funduszy zostanie przeznaczone na budowę i modernizację dróg wojewódzkich. Ta ambitna inwestycja stanowi kluczowy krok w kierunku poprawy infrastruktury komunikacyjnej oraz stymulowania rozwoju lokalnego. Dofinansowanie obejmie aż 85% kosztów planowanych inwestycji w pięciu województwach: podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim. Łącznie, środki unijne zostaną wykorzystane do realizacji dziewięciu projektów, obejmujących łączną długość 321 kilometrów dróg.

Największe wsparcie finansowe, przekraczające 633 miliony złotych, zostanie przekazane województwu warmińsko-mazurskiemu na projekt rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego. Województwo mazowieckie otrzyma blisko pół miliarda złotych na dofinansowanie drogi nr 747. Natomiast na Podkarpaciu przeznaczonych zostanie 220 milionów złotych na rozbudowę drogi 865. Te inwestycje mają strategiczne znaczenie dla rozwoju regionów wschodniej Polski, przyczyniając się nie tylko do poprawy jakości dróg, ale także stymulując gospodarkę lokalną. Wsparcie Unii Europejskiej umożliwi przyspieszenie procesów modernizacyjnych oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej, co z kolei wpłynie na atrakcyjność tych regionów dla inwestorów i mieszkańców. Inicjatywa ta stanowi jednocześnie ważny krok w kierunku wyrównywania szans rozwojowych różnych części kraju.

Inwestycje drogowe na podlasiu i w świętokrzyskiem

W ramach przyznanego wsparcia z unijnych funduszy, województwo podlaskie będzie miało możliwość realizacji trzech istotnych inicjatyw drogowych. Planowane inwestycje obejmują rozbudowę dróg 679 i 687, a także budowę nowej drogi o numerze 688. Te działania przyczynią się do znaczącej poprawy infrastruktury drogowej w regionie, zwiększając dostępność komunikacyjną i wpływając korzystnie na rozwój lokalny. W przypadku województwa świętokrzyskiego wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na rozbudowę drogi 744 oraz budowę obwodnic Bogoria i Nowego Korczyna. Te projekty mają na celu usprawnienie sieci drogowej w regionie, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz ułatwienie przemieszczania się mieszkańców.

Te inicjatywy drogowe w obu województwach stanowią istotne elementy strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Dofinansowanie z unijnych funduszy na budowę dróg umożliwi skuteczną realizację tych projektów, przynosząc korzyści społeczności lokalnej oraz wspierając rozwój gospodarczy regionów podlaskiego i świętokrzyskiego.

Nowe odcinki dróg ekspresowych

Rozpoczęcie budowy nowego, 25-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 zostało zaplanowane na luty. Ta ważna inwestycja stanowi integralną część sieci dróg krajowych i jednocześnie jest kluczowym fragmentem projektu Via Carpatia. Trasa S19 została zaprojektowana z myślą o poprawie połączeń komunikacyjnych oraz umożliwieniu ominięcia ruchu tranzytowego przez Siemiatycze. Rozbudowa tej trasy drogowej jest strategiczna dla usprawnienia ruchu drogowego oraz zwiększenia efektywności komunikacyjnej w regionie. Realizacja projektu S19 ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury, ale także skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Jako część szerszego projektu Via Carpatia, nowy odcinek S19 przyczyni się do wzmocnienia połączeń drogowych między krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja ta ma również potencjał stymulowania rozwoju gospodarczego w obszarze, poprzez ułatwienie transportu towarów i zwiększenie dostępności dla mieszkańców regionu.

Zakończenie ważnych inwestycji

Budowa fragmentu ekspresowej drogi S16 w województwie warmińsko-mazurskim zostanie zakończona z opóźnieniem. Jednakże, do 2023 roku planowane jest otwarcie dwóch odcinków autostrady A2, która stanowi kluczowe połączenie między Warszawą a wschodnią granicą Polski. Opóźnienie w zakończeniu budowy fragmentu drogi ekspresowej S16 w województwie warmińsko-mazurskim może wpływać na lokalną infrastrukturę komunikacyjną. Niemniej jednak, otwarcie dwóch odcinków autostrady A2 do 2023 roku ma potencjał istotnie poprawić skuteczność i wydajność sieci drogowej w regionie.

Projekt autostrady A2 jest kluczową inwestycją, która nie tylko umożliwi efektywne połączenie Warszawy ze wschodnią granicą Polski, ale także wpłynie na rozwój gospodarczy regionu oraz poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Warto monitorować postępy w realizacji tych projektów, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla infrastruktury transportowej w Polsce.

Liczba wyświetleń: 247Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS