Zlecenie i działalność gospodarcze wliczane do stażu pracy – od kiedy? MRPiPS wprowadza zmiany w Kodeksie Pracy

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Zlecenie i działalność gospodarcze wliczane do stażu pracy – od kiedy?

Zlecenie wliczane do stażu pracy. Poważne zmiany w Kodeksie pracy. Od kiedy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dodać do kodeksu pracy nowy przepis, zgodnie z którym do stażu pracy będzie się liczyły m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Ważne zmiany w Kodeksie Pracy – umowa zlecenie wliczona do stażu pracy

Obecnie umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy. Ma to się jednak zmienić. Jak można było się dowiedzieć, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało nowelizację, która rozszerzy definicję stażu pracy o nowe kategorie umów i działalności. Dla większości osób umowa zlecenie kojarzy się z zatrudnieniem podejmowanym przez studentów lub dodatkowym zajęciem, aby "dorobić sobie". Warto jednak pamiętać, że istnieje spora grupa osób, dla której ta forma zatrudnienia jest najbardziej opłacalna i traktują pracę na umowie zlecenie jako główne źródło utrzymania. Dlatego też do Sejmu skierowano projekt mający na celu zaliczenie zatrudnienia na umowie zlecenie do stażu pracy.

Ma to niewątpliwie związek z zapowiedzianym ozusowaniem wszystkich umów zlecenie już od 2025 roku. Nowelizacja ta ma na celu poprawę warunków pracy oraz zabezpieczenie praw pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie. Ministerstwo argumentuje, że zmiana ta jest konieczna, aby lepiej odpowiadać na zmieniający się rynek pracy oraz rosnącą liczbę osób pracujących na umowach zlecenie. Nowe przepisy mają na celu zrównanie praw pracowników niezależnie od formy ich zatrudnienia, co przyczyni się do większej stabilności i bezpieczeństwa zawodowego.

Co zmieni nowelizacja Kodeksu Pracy?

Zgodnie z projektowanymi zmianami do stażu pracy mają być wliczane nie tylko okresy wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, ale również na podstawie takich form zatrudnienia jak umowa zlecenia oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Znaczące jest to, że zmiany te dotyczą tylko tych okresów, które stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Nowe przepisy – co dokładnie wliczane do stażu pracy?

  • Praca na podstawie umowy zlecenia oraz agencyjnej
  • Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej
  • Wykonywanie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności
  • Pełnienie czynnej służby wojskowej
  • Odbywanie służby zastępczej
  • Pełnienie mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora
  • Praca w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych

Do stażu pracy mają być również wliczane okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym, jeżeli były związane z pracą lub działalnością, która zwykle stanowi tytuł do ubezpieczeń.

Kiedy wejdą w życie propozycje MRPiPS?

Projekt nowelizacji kodeksu pracy ma zostać przyjęty i skierowany do Sejmu w III kwartale 2024 roku. Oczekuje się, że zmiany mogą wejść w życie jeszcze w tym samym roku, a najpóźniej w 2025 roku.

Znaczenie nowelizacji dla pracowników

Nowelizacja ma kluczowe znaczenie dla osób wykonujących różnorodne rodzaje pracy, jednak dotychczas niezaliczanych do stażu pracy, które są wymagane do nabywania pewnych uprawnień pracowniczych. Ta zmiana wprowadza równość wobec prawa, pozwalając na liczenie do stażu pracy także okresów wykonywania pracy na innych warunkach niż stosunek pracy.

Ważne: Aby nowe okresy były zaliczone do stażu pracy, muszą być one potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie to jest dowodem podlegania lub niepodlegania ubezpieczeniom społecznym.

Dlaczego zmiana kodeksu pracy jest potrzebna?

Zmiana kodeksu pracy wydaje się być odpowiedzią na bieżące potrzeby rynku pracy, gdzie wiele osób wykonuje takie same prace na różnorodnych umowach i w różnych formach. Ministerstowo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę na to, że jednolite zasady ustalania stażu pracy eliminują wątpliwości i uczynią rynek bardziej sprawiedliwym, rozwiązując problem nierównego traktowania osób.

Nowelizacja kodeksu pracy, która ma na celu włączenie umowy zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy, jest istotnym krokiem w kierunku unifikacji rynku pracy i zapewnienia równych szans. Zmiany te potencjalnie poprawią sytuację wielu pracowników, którzy dotychczas nie mogli liczyć na takie same uprawnienia, jak pozostali pracownicy z dłuższym stażem pracy.

Liczba wyświetleń: 55Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS