Umowy zlecenia od 1 stycznia 2025 roku z pełnym ZUS?

Umowy zlecenia od 1 stycznia 2025 roku z pełnym ZUS?

Umowy zlecenia od 1 stycznia 2025 roku z pełnym ZUS? Co to zmieni? Czy umowy cywilnoprawne zostaną zrównane z umowami o pracę?

Pełen ZUS na zleceniu już w 2025 Roku?

Pracownicy wykonujący zawody na podstawie umów zlecenia mogą spodziewać się istotnych zmian w swoim wynagrodzeniu oraz obowiązkach związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne (ZUS) już od 1 stycznia 2025 roku. W ramach wymagań Krajowego Planu Odbudowy, Polska staje przed koniecznością wprowadzenia zmian, które miałyby zagwarantować objęcie pełnymi składkami ZUS takich umów. Obecnie zleceniobiorcy opłacają składki tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia, lecz nowe regulacje mogą mieć wpływ na każdego, kto pracuje na umowę zlecenie.

Co się zmieni dla zleceniobiorców i zleceniodawców?

Zmiany, które wkraczają na arenę przepisów, są wynikiem kamienia milowego A71G KPO i mają wpłynąć na obie strony umowy. Zleceniobiorcy mogą otrzymać niższe wynagrodzenie netto w wyniku nowych obciążeń, w czasie gdy zleceniodawcy zostaną zmuszeni do zapłaty wyższych składek. Planowany wzrost kosztów zatrudnienia może wywołać szereg konsekwencji na rynku pracy i w biznesie.

Jakie są wyjątki od nowych reguł?

Nie wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte składkami ZUS. Przepisy przewidują wyłączenia dla umów zawartych z uczniami szkół średnich oraz studentami do 26 roku życia. Dla pozostałych osób pracujących na umowy zlecenie, niezależnie od liczby zawartych umów, składki na ZUS będą obligatoryjne.

Jakie będzie miało to skutki finansowe?

  • Przychody ZUS mogą wzrosnąć o około 4,2 mld zł rocznie.
  • Zwiększenie wpływów do budżetu po wprowadzeniu zmian.
  • Mniejsze wynagrodzenia netto dla zleceniobiorców.
  • Wyższe koszty zatrudnienia po stronie zleceniodawców.

Planowane zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej

Zapowiedzi zmian zasięgu ubezpieczenia społecznego idą w parze z planowaną rewolucją w mechanizmie obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Te również przejdą metamorfozę, która zacznie obowiązywać od stycznia 2025 roku. Znaczące zmiany w obowiązkach zleceniobiorców i zleceniodawców mogą przynieść dalsze konsekwencje praktyczne. Możliwe jest, że tak drastyczna zmiana w prawie pracy wpłynie na decyzje biznesowe przedsiębiorców w kontekście form zatrudnienia oraz strategii zarządzania kosztami.

Nowe regulacje dotyczące umów zlecenia i pełnego obciążenia składkami ZUS to temat, który już teraz powinien zainteresować każdego pracownika i przedsiębiorcę. Zmiany są nieuniknione i mogą mieć realny wpływ na zarobki oraz koszty prowadzenia działalności. Odpowiednie przygotowanie do wprowadzenia nowych przepisów może okazać się kluczowe dla finansowej przyszłości wielu osób.

Liczba wyświetleń: 219Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS