Urlop okolicznościowy - jak często można z niego korzystać? Kiedy odnawia się jego limit?

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Urlop okolicznościowy - jak często można z niego korzystać? Kiedy odnawia się jego limit?

Problematyka urlopu okolicznościowego, kiedy pracownicy mogą z niego korzystać? Ile urlopu okolicznościowego przysługuje? Jaki jest limit urlopu okolicznościowego?

Co warto wiedzieć o urlopie okolicznościowym?

Urlop okolicznościowy stanowi szczególny rodzaj zwolnienia od pracy, zaprojektowany z myślą o sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych w życiu pracownika. Ten rodzaj urlopu ma na celu umożliwienie pracownikowi skorzystania z nieobecności w pracy w przypadku szczególnie istotnych wydarzeń życiowych lub trudnych sytuacji rodzinnych. Typowe sytuacje, które mogą kwalifikować się do udzielenia urlopu okolicznościowego, obejmują ślub, narodziny dziecka, śmierć bliskiego członka rodziny, lub inne ważne wydarzenia rodzinne. Kluczową cechą tego rodzaju urlopu jest to, że niekoniecznie jest on ujęty w standardowej polityce urlopowej firmy, ale może być udzielany na podstawie indywidualnych uzgodnień między pracownikiem a pracodawcą. Pracownik zazwyczaj składa wniosek o urlop okolicznościowy, podając szczegółowe informacje dotyczące powodu oraz okresu, na jaki zamierza skorzystać z tego zwolnienia. Oczywiście w każdym przedsiębiorstwie mogą występować różne zasady składania wniosku o urlop okolicznościowy.

Jakie wydarzenia uprawniają do urlopu okolicznościowego?

Do najważniejszych momentów życiowych, które uprawniają do skorzystania z urlopu okolicznościowego, należą:

 • Ślub pracownika
 • Narodziny dziecka pracownika
 • Zgon i pogrzeb najbliższych krewnych pracownika, takich jak małżonek, dzieci czy rodzice

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi?

Urlop okolicznościowy jest przywilejem pracowniczym, który obejmuje określone dni wolne od pracy w sytuacjach szczególnych. W ramach tego uregulowania, pracownikowi przysługują:

 • 2 dni w przypadku:
  • Ślubu pracownika - umożliwiając mu skorzystanie z czasu na uczestnictwo w uroczystościach związanych z zawarciem małżeństwa.
   Narodzin dziecka pracownika - umożliwiając mu przeżywanie pierwszych chwil z nowo narodzonym dzieckiem.
  • Zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma czy macochy - dając pracownikowi czas na radzenie sobie z żalem i uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej.
 • 1 dzień w przypadku:
  • Ślubu dziecka pracownika - pozwala pracownikowi na udział w ważnym wydarzeniu życiowym związanym z rodziną.
  • Zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub osoby na utrzymaniu - umożliwia pracownikowi wsparcie rodziny w trudnym czasie oraz uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej.

Te dni urlopu okolicznościowego mają na celu zaoferowanie pracownikowi wsparcia i elastyczności w trudnych chwilach życiowych, jednocześnie pozwalając mu na skoncentrowanie się na sprawach rodzinnych. Pracodawcy zazwyczaj oczekują, że pracownik zgłosi takie potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem, a udzielenie tego rodzaju urlopu może być uzależnione od indywidualnych okoliczności i zasad firmy.

Jak często można skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Przepisy prawa pracy nie zawierają ograniczeń liczbowych w odniesieniu do ilości korzystania z urlopu okolicznościowego. Pracownik może z niego skorzystać za każdym razem, gdy wystąpią okoliczności uprawniające do jego uzyskania. Oznacza to, że w przeciągu jednego roku pracownik może wielokrotnie korzystać z urlopu okolicznościowego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jest to szczególnie istotne w przypadku nagłych wydarzeń, takich jak zgon bliskich osób.

Czy urlop okolicznościowy odnawia się co roku?

Urlop okolicznościowy nie jest przyznawany w ramach rocznego limitu, nie kumuluje się, ani nie przenosi na kolejny rok. Każde wydarzenie uprawniające do urlopu traktowane jest oddzielnie, bez względu na to, kiedy miało miejsce.

Podstawa prawna urlopu okolicznościowego

Zasady przyznawania urlopu okolicznościowego są określone w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku. To właśnie te regulacje wskazują na możliwość uzyskania przez pracowników zwolnienia z pracy w najbardziej istotnych momentach ich życia prywatnego.

Co na temat urlopu okolicznościowego powinieneś jeszcze wiedzieć?

 • Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu okolicznościowego, nie ma możliwości odmowy czy przełożenia na inny termin.
 • W przypadku śmierci bliskiej osoby, pracodawca musi uwzględnić nagłe wystąpienie takiego zdarzenia i odpowiednio zorganizować pracę.

Liczba wyświetleń: 171Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS