Urząd Skarbowy Zgorzelec

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

Urząd Skarbowy Zgorzelec informacje, godziny otwarcia, rozliczenie PIT. Deklaracja PCC-3 w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu.

Urząd Skarbowy Zgorzelec

Urząd Skarbowy Zgorzelec jest zdefiniowany regulaminem ustalonym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na podstawie Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu prowadzi ewidencje podatków i podatników. Zajmuje się rejestrem wydanych zaświadczeń i złożonych wniosków, prowadzonych i załatwionych spraw oraz kontroli skarbowych. W ogólnym znaczeniu Urząd Skarbowy Zgorzelec zajmuje się sprawami budżetowymi. 

Urząd Skarbowy Zgorzelec kontakt

Urząd Skarbowy Zgorzelec numer telefonu wykorzystuje jako jeden ze sposobów kontaktowania się z urzędem przez petentów. Oprócz połączenia telefonicznego każdy klient ma możliwość skontaktowania się drogą mailową. Jeśli delikwent zarejestruje się do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP może kontaktować się z urzędem przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Urząd Skarbowy Zgorzelec adres: ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego; 
59-900 Zgorzelec
FAX: 75 64 94 890
E-mail: [email protected]
Urząd Skarbowy Zgorzelec telefon: 

 • Wizyty
  • 75 649 48 92
  • 75 649 48 85
 • Kancelaria/centrala: 75 64 94 800
 • Dział rachunkowości: 75 64 94 879
 •  Referat Spraw Wierzycielskich: 75 64 94 804
 • Stanowisko Informacyjno-Recepcyjne: 75 64 94 888
 • Podatki Majątkowe: 75 64 94 877
 • Ewidencja i Rejestracja Podatników (NIP): 75 64 94 833
 • Dział Egzekucji Administracyjnej: 75 64 94 851
 • Dział Obsługi Bezpośredniej: 75 64 94 825
 • Dział Czynności Sprawdzających: 75 64 94 807
 • Dział Postępowań Podatkowych: 75 64 94 870
 • Dział Kontroli Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych: 75 64 94 863

Urząd Skarbowy Zgorzelec godziny otwarcia;

 • Poniedziałek: 08:00-18:00
 • Wtorek: 08:00-15:00
 • Środa: 08:00-15:00
 • Czwartek: 08:00-15:00
 • Piątek: 08:00-15:00

Urząd Skarbowy Zgorzelec w soboty i niedziele jest zamknięty. 

Urząd Skarbowy Zgorzelec PCC-3

PCC-3 umożliwia spłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, jakimi są np. sprzedaż lub kupno samochodu.  Podatek jest wymagany w przypadku gdy pojazd kosztował więcej niż 1000 zł. Formularz jest dostępny w internecie, a także siedzibie Urzędu Skarbowego Zgorzelec. Należy jednak pamiętać, by wybrać odpowiednią wersję formularza zgodną z aktualnymi wymaganiami. Występuje E-deklaracja PCC-3, która jest elektroniczną wersją dokumentu. Ogólny termin złożenia zawiadomienia wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego w wyniku np. kupna samochodu. Dla umowy sprzedaży podatek wynosi 2% od podstawy opodatkowania. Brak złożenia deklaracji skutkuje nałożeniem kary na osobę, która posiadała obowiązek jej oddania.
Wysokość kary może wynosić od 10% wysokości minimalnej płacy brutto do nawet jej 20-krotności. Urząd skarbowy Zgorzelec druki potrzebne do złożenia deklaracji osobiście w urzędzie umieścił na stronie internetowej oraz głównej siedzibie US Zgorzelec.

W Urząd Skarbowy Zgorzelec opłata skarbowa zostaje przelewana na konto bankowego instytucji. 

Urząd Skarbowy Zgorzelec nr konta: wszystkie dane do przelewów są zebrane w specjalnej zakładce numerów kont bankowych urzędu.

Urząd Skarbowy Zgorzelec PIT

PIT nazywany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Urzad Skarbowy Zgorzelec wyróżnia grupy przychodów, które są zwolnione z opodatkowania. W przypadku takich grup podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym. W Zgorzelcu Urząd Skarbowy umożliwia rozliczanie PIT-u drogą elektroniczną jak i papierową.

Liczba wyświetleń: 1517Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS