Nowelizacja Ustawy o Obronie Ojczyzny 2022

Opublikowano:

Ustawa o obronie ojczyzny 2022

Nowe rodzaje służby wojskowej, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, zmiany w finansowaniu wojska – Nowelizacja Ustawy o Obronie Ojczyzny co zawiera.

Nowelizacja aktu prawnego jakim jest ustawy o obronie ojczyzny z 23 kwietnia 2022 roku, w kolejnych dniach zostanie podpisana przez prezydenta bez poprawek. Nowa ustawa zawiera w sobie aktualizacje prawa dotyczącego między innymi poboru do wojska wszystkich kobiet, a także zmian w finansowaniu wojska czy nowy system zachęt dla obywateli.

Ustawa o obronie ojczyzny 2022

Oczywiście ustawa o obronie ojczyzny kiedy wejdzie w życie, znacznie wpłynie na codzienność wielu obywateli Polski. Należy wiedzieć, że ustawa o obronie ojczyzny 2022, ma zostać podpisana przez prezydenta RP, a następnie opublikowana w dzienniku ustaw. Oznacza to, że zacznie obowiązywać po 14 dniach od jej wydania. 

Jasno zaznaczono, że ustawa o obronie ojczyzny 2022 była tworzona w szybkim tempie. Mimo wielu uwag ze strony sejmu i senatu została ona przekazana przez marszałka sejmu do prezydenta w celu zatwierdzenia podpisem. Według wypowiedzi Marszałka Senatu nadal pojawiają się wątpliwości związane z wejściem w życie przepisu, jednak ze względu na obecną sytuację geopolityczną podjęto decyzje o przekazaniu jej do Prezydenta. Regulacja przepisów w zakresie obrony ojczyzny ma stanowić podstawę budowy polskiego wojska które ma obronić kraj i jego obywateli przed atakami wrogów.

Ustawa o Obronie Ojczyzny zmiany

Akt prawny jakim jest ustawa o obronie ojczyzny treść oraz informacje co zawiera można przeczytać w dzienniku ustaw na pozycji 655 (Dz.U. poz. 655).

3% Produktu Krajowego Brutto na obronę

Jakie zmiany zajdą w Polsce poprzez nowelizację ustawy o obronie ojczyzny? Jedną z większych zmian które zostały opublikowane w nowym akcie prawnym jest zwiększenie wydatków na obronność Polski do minimum 3% PKB. Dodatkowo według dokumentu zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Należy wiedzieć, że źródła przychodu nowego funduszu modernizacyjnego mają zostać poszerzone względem aktualnie działającego Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Projekt nowelizacji ustawy o obronie narodowej ma na celu zwiększenie zdolności bojowej Sił Zbrojnych i polskiego przemysłu obronnego oraz zapewnienie właściwego finansowania wojska w ramach wieloletnich ram finansowych. Projekt określa także nowe zasady programowania rozwoju Sił Zbrojnych oraz zawierania umów na zakup uzbrojenia, sprzętu wojskowego i usług związanych z bezpieczeństwem.

Nowe formy służby wojskowej

Poza dodatkowym finansowaniem służb zbrojnych  ustawa normuje zasady odbywania służby wojskowej dla chętnych. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa ma trwać 12 miesięcy, a cały ten proces ma być podzielony na konkretne etapy.

Podczas pierwszych 28 dni każdy z ochotników przejdzie wymagane szkolenie, które zostanie zakończone przysięgą wojskową oraz uzyskaniem przez kandydata książeczki wojskowej. Kolejne 11 miesięcy służby będzie się składać z ćwiczeń specjalistycznych. Jakie wynagrodzenie za dobrowolną zasadniczą służbę wojskową? Zdecydowano, że ochotnicy mogą liczyć uposażenie, tożsame z najniższym wynagrodzeniem zasadniczego żołnierza zawodowego.

 Dodatkowo zdecydowano na przyznanie dodatku motywacyjnego doświadczonym żołnierzom zawodowym, którzy zdecydują się pełnić dalej służbę. Jak mówi nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny jego wysokość ma być zależna od przebytego okresu trwania służby.

Pobór do wojska 2022 dla kobiet

Nowelizacja ustawy mówi również o poborze do wojska kobiet w wieku od 18 do 60 roku życia. Ta część aktu prawnego wzbudza wiele kontrowersji, należy jednak wiedzieć, że obowiązkowa służba wojskowa dla kobiet ma moc prawną już od wielu lat. Służba kobiet w siłach zbrojnych zapisana jest w konstytucji rzeczpospolitej Polski, w pełnej mobilizacji wojska w wypadku wojny obywatele mają obowiązek bronić kraju.

Ustawa jasno określa kto ma obowiązek obrony kraju w przypadku wojny. Do tej grupy zalicza się obywateli – kobiety i mężczyźni, a także osoby posiadające polskie obywatelstwo. Oznacza to, że również kobieta może zostać powołana do wojska, a uchylenie się od tego obowiązku może być niemożliwe. 

Kogo nie dotyczy obowiązek poboru do wojska?

  • Obywateli przed 18 rokiem życia oraz po 60 roku życia
  • Kobiet w ciąży i 6 miesięcy po porodzie
  • Osób niezdolnych do służby np. przewlekle chorych lub z niepełnosprawnością ruchową
  • osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia
  • Obywateli opiekujących się osobami obłożnie chorymi

Warto również wiedzieć, że ustawodawca nie wspomina o bezpośrednim zakazie opuszczania kraju w razie konfliktu.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla kobiet jest przesyłane w niektórych przypadkach. Obowiązuje w przypadku gdy dziewczyna posiada umiejętności zawodowe przydatne na froncie – zalicza się do tego studia medyczne w tym pielęgniarskie.

Liczba wyświetleń: 730Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS