Wydział Komunikacji Gdynia

Kategoria: Wydział Komunikacji

Województwo: pomorskie

Wydział Komunikacji Gdynia

Wydział Komunikacji Gdynia elektroniczna rezerwacja wizyty, kontakt, godziny otwarcia. Wydział Komunikacji w Gdyni pełnomocnictwo, druki do pobrania.

Wydział Komunikacji Gdynia kontakt

Wszystkie dane, które umożliwiają kontakt z instytucją, zostały opublikowane powyżej. Wydział Komunikacji Gdynia kontakt realizuje za pomocą dwóch kanałów. Oczywiście do najpopularniejszego sposobu komunikacji zalicza się telefon Wydziału Komunikacji Gdyni. Mieszkańcy Gdyni mają możliwość przesłania wiadomości mailowej, wykorzystując w tym celu pocztę elektroniczną. Wszystkie potrzebne informacje można zdobyć również, realizując połączenie na podany numer telefonu. Należy zapamiętać, że Wydział Komunikacji kontakt prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia.

Wydział Komunikacji Gdynia rezerwacja wizyty

Zainteresowane osoby, które mają do załatwienia wszelkie formalności nie muszą już spędzać długiego czasu w kolejce. Umożliwiana przez Wydział Komunikacji Gdynia rezerwacja wizyty pozwala wybrać petentowi termin oraz dokładną godzinę pojawienia się w placówce. Cały proces zarezerwowania wizyty może zostać odbyty przez Internet oraz telefonicznie.

Kontakt Wydział Komunikacji Gdynia

Adres: Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Telefon: 74 832 52 12, 74 832 52 13

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Wydział Komunikacji Gdynia:

  • Poniedziałek 7:00 - 16:00
  • Wtorek 7:00 - 16:00
  • Środa 7:00 - 16:00
  • Czwartek 7:00 - 16:00
  • Piątek 7:00 - 16:00

Wydział Komunikacji w Gdyni

Przede wszystkim Wydział Komunikacji w Gdyni odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw komunikacyjnych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą tam udać się między innymi w celu rejestracji oraz wyrejestrowania pojazdu. Urzędnicy zajmują się wydawaniem tablic czy dowodów rejestracyjnych, a także wydawaniem decyzji o czasowej rejestracji. Do zadań Wydziału Komunikacji w Gdyni należy również przywracanie petentom uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydawanie wtórników dokumentów.

Wydział Komunikacji Gdynia prawo jazdy

Wydawane przez Wydział Komunikacji Gdynia prawo jazdy zwykle jest gotowe do odbioru do dwóch tygodni od złożenia wniosku. Przed odbiorem dokumentu trzeba uzyskać pozytywne wyniki na egzaminach państwowych. Obowiązkowe jest również uiszczenie wymaganej opłaty osobiście w placówce lub przelewem na podany numer konta bankowego Wydziału Komunikacji w Gdyni. Do wniosku należy dołączyć również dowód uiszczenia opłaty oraz kolorową fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm. Po spełnieniu wszystkich wymogów Wydział Komunikacji Gdynia prawo jazdy wyda petentowi do rąk własnych lub na specjalne życzenie blankiet może zostać przesłany Pocztą Polską.

Wydział Komunikacji Gdynia rejestracja pojazdu

Przede wszystkim, aby zarejestrować pojazd należy osobiście pojawić się w urzędzie. Interesanci powinni zabrać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty, jakimi są między innymi dowód własności pojazdu, dokument tożsamości, ważna polisa OC, dokumenty rejestracyjne, a także zaświadczenie ważności badania technicznego. Wykonywana przez Wydział Komunikacji Gdynia rejestracja pojazdu wymaga pewnej opłaty. Środki można wpłacić osobiście w placówce oraz za pomocą przelewu.

Rejestracja pojazdu w Gdyni nie jest skomplikowanym procesem, a wszystkie konieczne formalności urzędowe zwykle realizowane są podczas jednej wizyty w placówce.

Mapa Wydział Komunikacji Gdynia

Liczba wyświetleń: 201Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS