Wydział Komunikacji Malbork

Kategoria: Wydział Komunikacji

Województwo: pomorskie

Wydział Komunikacji Malbork

Wydział Komunikacji w Malborku wniosek o wydanie prawa jazdy, pełnomocnictwo. Wydział Komunikacji Malbork rezerwacja wizyty online, kontakt.

Wydział Komunikacji Malbork kontakt

Aby uzyskać z instytucją jaką jest Wydział Komunikacji Malbork kontakt zdalny należy przesłać wiadomość mailową korzystając z poczty elektronicznej lub wykonać połączenie na podany numer telefonu. Najszybszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania jest skorzystanie z numeru Wydziału Komunikacji Malborka. W przypadku pilnej sprawy nie jest zalecane korzystanie z poczty mailowej, ponieważ czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną może potrwać kilka dni. Oczywiście w związku z faktem, iż Wydział Komunikacji w Malborku jest zaliczany do instytucji państwowych nie działa on w weekendy, a także dni ustawowo wolne od pracy. Z placówką jaką jest Wydział Komunikacji Malbork kontakt można zrealizować w godzinach podanych powyżej.

Wydział Komunikacji Malbork rezerwacja wizyty

Możliwa w jednostce organizacyjnej, którą jest Wydział Komunikacji Malbork rezerwacja wizyty jest aktualnie coraz bardziej popularna. Dzięki temu interesanci udają się do placówki w określonym terminie na konkretną godzinę i nie muszą spędzać dłuższego czasu w kolejce. Rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji Malborka jest możliwa online, a także telefonicznie. Wystarczy podać swoje dane, preferowany termin oraz kategorie sprawy.

Kontakt Wydział Komunikacji Malbork

Adres: Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

Telefon: 55 646 04 24, 55 646 04 33

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Wydział Komunikacji Malbork:

  • Poniedziałek 8:00-15:00
  • Wtorek 8:00-15:00
  • Środa 10:00-17:00
  • Czwartek 8:00-15:00
  • Piątek 8:00-15:00

Wydział Komunikacji Malbork

Jednostka organizacyjna Wydział Komunikacji Malbork przede wszystkim jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy komunikacyjne. Pracownicy wydziały realizują głównie sprawy związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem. Wydział Komunikacji w Malborku wydaje zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu towarów oraz osób. Udając się do instytucji, petenci mogą otrzymać licencję na prowadzenie taksówki. Wydział, o którym mowa zajmuje się także zarządzaniem Stacji Kontroli Pojazdów oraz nadzoruje Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Wydział Komunikacji Malbork rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji Malbork wymaga od interesanta złożenia odpowiedniego wniosku. W tym wniosku należy uwzględnić takie informacje jak numer VIN, marka samochodu oraz dane poprzednich tablic rejestracyjnych. Wykonywana przez Wydział Komunikacji Malbork rejestracja pojazdu wymaga przedstawienia umowy kupna-sprzedaży, karty pojazdu oraz tablic. W przypadku, gdy samochód ma współwłaściciela, konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa lub osobiste stawiennictwo tej osoby w urzędzie. Mimo konieczności przedstawienia sporej ilości dokumentów rejestracja pojazdu w Malborku jest sprawnym procesem, a wszelkie formalności można zrealizować podczas jednej wizyty w placówce.

Wydział Komunikacji Malbork PKK

Profil Kandydata na Kierowcę to indywidualny numer, który jest przyznawany osobom odbywającym kurs prawa jazdy. Dzięki niemu można rozpocząć szkolenie w OSK oraz przystąpić do egzaminu w WORD. Wydział Komunikacji Malbork PKK wydaje po złożeniu odpowiedniego wniosku. Do wniosku koniecznie należy dołączyć aktualne zdjęcie w kolorze o wymiarach 35 mm x 45 mm, dokument tożsamości, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, orzeczenie psychologa, a także pisemka zgoda rodziców w przypadku niepełnoletnich osób.

Trzeba pamiętać, że wydany przez Wydział Komunikacji Malbork PKK wydaje natychmiastowo podczas jednej wizyty w placówce. Bez uzyskania PKK nie ma możliwości zapisania się w szkole jazdy na kurs przygotowawczy.

Mapa Wydział Komunikacji Malbork

Liczba wyświetleń: 415Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS