Wydział Komunikacji Tczew

Kategoria: Wydział Komunikacji

Województwo: pomorskie

Wydział Komunikacji Tczew

Wydział Komunikacji Tczew PKK, prawo jazdy, upoważnienie. Wydział Komunikacji w Tczewie rezerwacja wizyty online, kontakt, telefon.

Wydział Komunikacji Tczew kontakt

Aby uzyskać z instytucją jaką jest Wydział Komunikacji Tczew kontakt zdalny należy przesłać wiadomość mailową korzystając z poczty elektronicznej lub wykonać połączenie na podany numer telefonu. Najszybszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania jest skorzystanie z numeru Wydziału Komunikacji Tczewa. W przypadku pilnej sprawy nie jest zalecane korzystanie z poczty mailowej, ponieważ czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną może potrwać kilka dni. Oczywiście w związku z faktem, iż Wydział Komunikacji w Tczewie jest zaliczany do instytucji państwowych nie działa on w weekendy, a także dni ustawowo wolne od pracy. Z placówką jaką jest Wydział Komunikacji Tczew kontakt można zrealizować w godzinach podanych powyżej.

Wydział Komunikacji Tczew rezerwacja wizyty

Możliwa w jednostce organizacyjnej, którą jest Wydział Komunikacji Tczew rezerwacja wizyty jest aktualnie coraz bardziej popularna. Dzięki temu interesanci udają się do placówki w określonym terminie na konkretną godzinę i nie muszą spędzać dłuższego czasu w kolejce. Rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji Tczewa jest możliwa online, a także telefonicznie. Wystarczy podać swoje dane, preferowany termin oraz kategorie sprawy.

Kontakt Wydział Komunikacji Tczew

Adres: Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Telefon: 58 77 34 823,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Wydział Komunikacji Tczew:

  • Poniedziałek 7:30-15:00
  • Wtorek 7:30-15:00
  • Środa 7:30-15:00
  • Czwartek 7:30-16:00
  • Piątek 7:30-14:00

Wydział Komunikacji w Tczewie

Petenci, którzy chcą załatwić wszelkie formalności związane z pojazdami powinni w tym celu odwiedzić Wydział Komunikacji w Tczewie. Urzędnicy tego wydziału wydają dowody rejestracyjne, wydają tablice rejestracyjne, legalizują tablice rejestracyjne, a także wydają nalepki kontrolne.

Jednostka organizacyjna, jaką jest Wydział Komunikacji Tczew realizuje również wiele innych spraw. Należą do nich na przykład wydawanie wtórników dokumentów, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami, wydawanie karty pojazdu, a także kierowanie pojazdów na badania techniczne.

Wydział Komunikacji Tczew prawo jazdy

Petenci, którzy chcą załatwić sprawy związane z prawem jazdy muszą udać się w tym celu do Wydziału Komunikacji. Aby dokument został wydany należy obowiązkowo złożyć odpowiedni wniosek wraz z fotografią o wymaganych wymiarach. Ważnym aspektem jest to, że Wydział Komunikacji Tczew prawo jazdy wydaje we wcześniej wyznaczonym terminie. Informację o pozytywnym wyniku egzaminu instytucja uzyskuje od Ośrodka Egzaminowania Kierowców. W Wydziale Komunikacji w Tczewie prawo jazdy wydawane jest również w przypadku gdy blankiet zostanie zagubiony lub utraci swoją ważność.

Wydział Komunikacji Tczew wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu mogą wykonać osoby, które z różnych przyczyn przestały z niego korzystać. Samochód obowiązkowo należy wyrejestrować w przypadku gdy zostanie on skradziony, wycofany z obiegu czy oddany do kasacji za granicą. Wydział Komunikacji Tczew wniosek o wyrejestrowanie pojazdu przyjmuje wraz z innymi dokumentami, jakimi są dowód osobisty, dowód wpłaty oraz pełnomocnictwo, kiedy składa go osoba upoważniona. Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej z wykorzystaniem ePUAP.

Wydział Komunikacji Tczew PKK

Profil Kandydata na Kierowcę jest to unikalny numer, jaki otrzymuje osoba przed rozpoczęciem egzaminu na prawo jazdy. Osoby, które chcą uzyskać w jednostce, jaką jest Wydział Komunikacji Tczew PKK muszą przedstawić potrzebne dokumenty. Są nimi wniosek o przyznanie numeru, orzeczenie psychologa, orzeczenie lekarskie, dokument tożsamości, a także zdjęcie aktualne o wymaganych wymiarach. Przyznany przez Wydział Komunikacji Tczew PKK jest potrzebny przy całym procesie uzyskiwania dokumentu prawa jazdy zarówno w Ośrodku Szkolenia Kierowców jak i w wybranym WORD.

Mapa Wydział Komunikacji Tczew

Liczba wyświetleń: 276Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS