Kto ma prawo do zasiłku losowego na rok szkolny 2023/2024?

Kto ma prawo do zasiłku losowego na rok szkolny 2023/2024?

Zasiłek losowy dla uczniów i dzieci – kiedy można otrzymać wsparcie finansowe. 1000 zł dla ucznia w ramach zasiłku losowego. Jak otrzymać zasiłek losowy?

Zasiłek losowy to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez instytucję państwa. Kwalifikujące się osoby mogą skorzystać z oferowanych przez niego rozwiązań wsparcia.

Kto może skorzystać z zasiłku losowego 2023?

Wsparcie jest przeznaczone dla rodzin z dziećmi i uczniów, którzy doznali strat z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak: 

 • nawałnice,
 • huragany,
 • deszcze nawalne,
 • gradobicia,
 • powodzie.

Te negatywne zdarzenia atmosferyczne mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym. W ramach zasiłku losowego, rodzinom i uczniom zostaną udzielone wsparcie i środki potrzebne do reakcji na skutki klęsk żywiołowych. Ufundowane środki pomogą wrócić do normalnego życia i nauki. Program – zasiłek losowy – ma na celu łagodzenie negatywnego wpływu tych zdarzeń na edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając im kontynuację nauki w stabilnym i bezpiecznym otoczeniu.

Zasiłek losowy dla ucznia jest przeznaczony dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających na zajęcia w trybie dziennym we wszystkich typach szkół. Program ten ma na celu wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, zapewniając im równy dostęp do nauki i przeciwdziałając potencjalnym trudnościom finansowym rodzin związanym z kosztami edukacji.

Czy zasiłek losowy dla ucznia oferuje inny rodzaj wsparcia?

Dzieci i uczniowie, którzy ucierpieli w wyniku zdarzeń losowych, mają możliwość skorzystania nie tylko z zasiłku losowego, ale także z dodatkowych form wsparcia. W ramach tego programu poszkodowani uczniowie mogą skorzystać z:

 • wyjazdu terapeutycznego
 • zajęć opiekuńczych 
 • zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów i kształcący się w formie dziennej mają prawo do skorzystania z tych dodatkowych możliwości wsparcia.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne są przeznaczone dla:

 • dzieci uczestniczących w obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
 • uczniów klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w trybie dziennym i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz terapeutyczno-edukacyjne dają uczniom szansę skorzystania z dodatkowego wsparcia w zakresie opieki, wychowania i edukacji, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Zasiłek losowy, a także program zajęć opiekuńczych zapewniają specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Celem takiego działania jest zwiększenie ich możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesów w szkole. Te zajęcia mają kluczowe znaczenie w tworzeniu sprzyjającego środowiska dla nauki i rozwoju dzieci oraz uczniów, umożliwiając im osiągnięcie pełnego potencjału w edukacji.

Wysokość zasiłku losowego – jaką wartość dofinansowania można otrzymać? 

Kwota dofinansowania dla poszczególnych rodzajów wsparcia wynoszą:

 • 1000 zł – zasiłek losowy w formie wsparcia dla jednego dziecka lub ucznia
 • 1540 zł – maksymalna kwota na rzecz wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego.

Możliwe jest łączenie obu form wsparcia (do łącznej kwoty 2540 zł).

Wsparcie w postaci zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych przysługuje uczniom, którzy nie skorzystali z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Kwota wsparcia na organizację tych zajęć wynosi 500 zł na jedno dziecko lub ucznia. Dodatkowo, do tej kwoty dodawany jest iloczyn liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach, podzielony przez 5, zaokrąglony w górę do pełnych jednostek, oraz kwota 1000 zł. W ten sposób obliczana jest ostateczna suma dofinansowania w tej kategorii.

Liczba wyświetleń: 506Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS