Zmiany w mediach publicznych. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Zmiany w mediach publicznych. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Zmiany w mediach publicznych. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, że działania ministra kultury, Polskiego Radia i TVP, takie jak odwołanie zarządów i postawienie spółek w stan likwidacji, nie były zgodne z konstytucją. Trybunał uznał, że przepisy Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki nie obejmują publicznych mediów.

Zmiany w Mediach Publicznych: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję dotyczącą mediów publicznych w Polsce. Orzeczenie to jest odpowiedzią na działania ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, Polskiego Radia oraz TVP, które zostały zakwestionowane pod kątem zgodności z konstytucją.

Światło na sprawę konstytucyjności działań w mediach

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące rozwiązania i likwidacji spółek nie mogą być stosowane wobec publicznej radiofonii i telewizji. Ta interpretacja oznacza, że decyzje podjęte w oparciu o wspomniane przepisy – w tym między innymi odwołanie zarządów – nie są zgodne z konstytucją i nie wywołują żadnych skutków prawnych.

  • Trybunał Konstytucyjny zbadał przepisy odnoszące się do publicznej radiofonii i telewizji.
  • Decyzje o odwołaniu członków zarządu przez walne zgromadzenie są nieważne.
  • Rozprawa pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej trwała kilka dni.

Kulisy rozprawy Trybunału

Rozprawa odbyła się pod przewodnictwem prezes TK Julii Przyłębskiej, a w jej składzie obradowali sędziowie: Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski oraz Jarosław Wyrembak jako drugi sprawozdawca. Rozprawa została przerwana na wniosek prezes Przyłębskiej, co zostało uzasadnione „rozszerzeniem wniosku” dotyczącego oceny zgodności z konstytucją.

Skutki wyroku dla mediów publicznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało oświadczenie w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego. W komunikacie podkreślono, że wyrok ten "nie posiada żadnej istotnej doniosłości prawnej". Dodatkowo w stanowisku można przeczytać:

"W ostatnich latach Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy wydali szereg orzeczeń i uchwał, które dotyczyły obecnej struktury Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje, odnoszące się zarówno do całokształtu obsadzenia, jak i funkcjonowania tej instytucji, potwierdzają, że nie jest on niezależnym i bezstronnym sądem konstytucyjnym. Wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów, czyli osób powołanych na stanowiska sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym na miejsca już wcześniej obsadzone, nie posiadają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne. Zgodnie z przywołanymi orzeczeniami, takie wyroki powinno się pomijać w obrocie prawnym, traktując je jako nieistniejące"

Wyróżniającym się skutkiem wyroku jest fakt, że działania zarządu publicznych mediów, które były podejmowane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, nie wywołały skutków prawnych. To istotne orzeczenie dla kierunku, w jakim będą zmierzać dalsze decyzje zarządzających polskimi mediami publicznymi.

Decyzje Trybunału Konstytucyjnego mają znaczący wpływ na działalność oraz przyszłość mediów publicznych w Polsce, podkreślając znaczenie konstytucji jako najważniejszego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie państwa i jego instytucji.

Liczba wyświetleń: 418Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS